قسمت ۱: جایگاه و اهمیت مدیریت شهری و روستایی

+ادامه مطلب

قسمت ۲: جایگاه شوراها در قانون اساسی

+ادامه مطلب

قسمت ۳: شکل گیری شوراها در ایران

+ادامه مطلب

قسمت ۴: آشنایی با قانون شوراها (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۵: آشنایی با قانون شوراها (بخش دوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۶: آشنایی با قانون شوراها (بخش سوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۷: آشنایی با شوراها (بخش چهارم)

+ادامه مطلب

قسمت ۸: تعداد اعضاء شورا

+ادامه مطلب

قسمت ۹: جانشین شورا در شهرها و روستاهای فاقد شورا

+ادامه مطلب

قسمت ۱۰: مصادیق تقلب در انتخابات شوراها

+ادامه مطلب

قسمت ۱۱: مدیریت شهری و روستایی و حکمروایی مطلوب

+ادامه مطلب

قسمت ۱۲: اصول و معیارهای حکمروایی خوب

+ادامه مطلب

قسمت ۱۳: مدیریت محلی و مشارکت (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۴: مدیریت محلی و مشارکت (بخش دوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۵: مدیریت محلی و مشارکت (بخش سوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۶: مدیریت محلی و قانونمندی

+ادامه مطلب

قسمت ۱۷: مدیریت محلی و شفافیت

+ادامه مطلب

قسمت ۱۸: مدیریت محلی و پاسخگویی

+ادامه مطلب

قسمت ۱۹: مدیریت محلی و اجماع محوری (توافق جمعی)

+ادامه مطلب

قسمت ۲۰: اثر بخشی و کارایی مدیریت محلی

+ادامه مطلب

   کل : ۲۲  نمایش ۱ الی ۲۰   ۱ ۲
ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
اوقات شرعی تهران


نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟