شیوه نامه جذب و بکارگیری نیروهای وظیفه در پایگاه های آتش نشانی روستایی در سال های 1400 و 1401
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
ثبت نام امریه آتش‌نشان روستایی (با دریافت کد رهگیری)
توضیحات فراخوانسازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور با مجوز شماره 0062/143/1/2213 مورخ 24/01/1400 ستاد کل نیروهای مسلح برای سال های 1400 و 1401، تعداد محدودی نیروی وظیفه واجد شرایط از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای بکارگیری در پایگاه‌های آتش نشانی روستایی جذب می‌نماید.
1-9- در شرایط برابر اولویت جذب به ترتیب با افراد متاهل، خانواده ایثارگران ( شهدا ، مفقود الاثرها ، جانبازان و آزادگان ) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.
1-1- صلاحیت اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر1- شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیانشرایط و نحوه جذب1-3- سلامت کامل پزشکی و روانی و آمادگی جسمانی برای انجام عملیات امداد و نجات1-2- تعهد خدمتی و اعتقاد به ماموریت‌های پایگاه آتش‌نشانی روستایی1-4- عدم غیبت از خدمت و نداشتن کفالت و معافیت پزشکی1-5- نداشتن هیچ گونه کسر خدمت (تعهد 24 ماه کامل انجام خدمت وظیفه)تبصره: اولویت جذب با مشمولین بومی و ساکن در روستای محل خدمت می‌باشد. درصورت جذب افراد غیر بومی، شرایط پرداخت حقوق و سایر مزایا همانند افراد بومی خواهد بود.1-8- جزء بستگان سببی و نسبی (درجه یک) کارمندان وزارت کشور و واحدهای تابعه و سازمان های وابسته، اعضای شورای اسلامی روستا و دهیاران نباشد.تبصره: اولویت جذب با رشته های تحصیلی مرتبط با خدمات آتش نشانی می باشد. مانند مدیریت عملیات امداد و سوانح، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی، عملیات حریق و حوادث، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، بهداشت حرفه‌ای، مهندسی ایمنی (کلیه گرایش‌ها) تربیت ‌بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک1-7- دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- وظایف کارکنان وظیفه2-1- شرکت فعال در دوره‌های تئوری و عملی آموزش اطفاء حریق و مقابله با انواع حوادث و بحران2-2- حضور فعال و منظم در پایگاه آتش‌نشانی روستای محل خدمت تحت امر فرمانده پایگاه و حفظ آمادگی در صورت بروز هر گونه حادثه در حوزه عملیاتی تحت امر فرمانده پایگاه2-3- در صورت بروز حادثه، اقدام سریع و به موقع با دستور و هماهنگی فرمانده پایگاه و انجام عملیات لازم و ارائه خدمات امدادی با رعایت ایمنی2-4- حفظ آمادگی بدنی و انجام مستمر و منظم امور مرتبط با پایگاه آتش نشانی2-5- کنترل مستمر تجهیزات و ماشین‌آلات پایگاه جهت آمادگی دائمی برای شرکت در عملیات2-11- تکمیل فرم های مربوط به ثبت حوادث پس از پایان هر گونه عملیات امدادی2-12- همکاری با دهیاری در انجام امور روستا مرتبط با مدیریت بحران2-13- ارائه پیشنهاد و کمک در برنامه‌ریزی برای تهیه طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط2-14- همکاری با مسئولین و کارشناسان ذیربط جهت تهیه اطلاعات ضروری3- شرایط اداری و پرسنلی کارکنان وظیفه:3-1- کارکنان وظیفه در مدت خدمت در دهیاری به صورت مامور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پوشش غیر نظامی، فقط در پایگاه آتش نشانی روستای محل خدمت تحت امر فرمانده پایگاه انجام وظیفه خواهند کرد و در مواقع ضروری از قبیل شرکت در مراسم رسمی، برنامه‌های فراخوانی در سپاه پاسداران، ملبس به لباس نظامی خواهند شد.3-2- کارکنان وظیفه در مواقع اضطراری، مطابق سیاست‌های ستاد کل نیروهای مسلح به کار گرفته خواهند شد.معاونت امور دهیاری‌هادفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستاییدریافت فرم تعهد نامه کارکنان وظیفه
2-10- تشویق و ترغیب روستائیان بمنظور افزایش سطح آگاهی های ایمنی آنان و همکاری در کاهش حوادثدریافت تعهد نامه دهیاری1-6- سکونت دائم در روستا یا بخش یا شهرستان محل خدمت2-7- شناسایی و ایجاد بانک اطلاعات نقاط حادثه خیز حوزه تحت پوشش پایگاه و اعلام به مراجع ذی‌ربط2-6- اهتمام در نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار پایگاه2-9- اهتمام در ارتقاء سطح دانش ساکنین روستاهای تحت پوشش پایگاه، در زمینه ایمنی و آتش‌نشانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب، با هماهنگی فرمانده پایگاه و دهیاری2-8- هماهنگی و همکاری با نیروها و نهاد‌های امداد رسان در مواقع و شرایط بحرانی3-4- حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت معادل درجه استحقاقی و کمک هزینه‌های خوراک و پوشاک، مطابق ضوابط ابلاغی نیروهای مسلح خواهد بود که از سوی دهیاری محل خدمت پرداخت می‌گردد.3-5- کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت در دهیاری از لحاظ انضباطی، جرائم، تخلفات، میزان مرخصی، بیمه و ... تابع قوانین نیروهای مسلح بوده و از حیث امور اداری و پرسنلی تابع مقررات و ضوابط ابلاغی وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ) می‌باشند.3-3- کارکنان وظیفه در محل خدمت می‌بایست از لباس متحدالشکل نیروهای وظیفه پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی که مطابق با دستورالعمل ابلاغی، شماره27702 مورخ 11/11/1391 سازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور می باشد استفاده نمایند.4- مدارک لازم:تصویر برگه اعزام به خدمت، تصویر فرم‌های تکمیل شده تعهدنامه های دهیاری و نیروی وظیفه، تصویر صفحه اول شناسنامه (تصویر سایر صفحات شناسنامه در صورت تاهل و داشتن توضیحات)، تصویر پشت و روی کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی5-4- نیروی امریه می بایست مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت کلیه ضوابط انضباطی فقط در پایگاه آتش نشانی روستای محل خدمت زیر نظر فرمانده پایگاه و دهیاری خدمت می نماید5-2- تطبیق شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان با ضوابط این دستورالعمل بر عهده دهیاری، بخشداری و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری است.5-3- محل آموزش نظامی کلیه نیروهای امریه پایگاه های آتش نشانی روستایی می بایست پادگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. در صورتیکه محل آموزش نظامی هر یک از نیروهای امریه یگانی غیر از سپاه ‌باشد می بایست حداقل یک هفته قبل از تاریخ اعزام، مراتب را به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اعلام نمایند. در غیر اینصورت مجوز امریه آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابطال می گردد.5-5- هر گونه بکارگیری نیروی امریه خارج از پایگاه آتش نشانی روستای محل خدمت و استفاده در امور شخصی و خارج از وظایف تعیین شده، طبق قوانین ستاد کل نیروهای مسلح، تخلف محسوب شده و منجر به لغو مجوز امریه نیروی وظیفه و تذکر به دستگاه بکار گیرنده می شود.5- نکات مهم:5-1- متقاضیان می بایست در هنگام ثبت نام در سامانه، حداقل دو ماه (60 روز) تا تاریخ اعزام (درج شده در برگه اعزام) فرصت داشته باشند.5-6- نیروهای امریه که دارای غیبت های مکرر بوده و عدم صلاحیت اخلاقی یا تخصصی آنها در طول مدت خدمت محرز شود مجوز امریه آنان با درج دلایل مربوطه لغو می شود.