فرآیند ثبت نام امریه آتشنشان روستایی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
ثبت نام امریه آتش‌نشان روستایی (با دریافت کد رهگیری)
توضیحات فراخوانسازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور در سال 98 با مجوز شماره 30/265/1/2213 مورخ 26/12/1396 ستاد کل نیروهای مسلح تعداد محدودی نیروی وظیفه واجدشرایط را برای بکارگیری در پایگاه‌های آتش نشانی روستایی جذب می‌نماید.
تبصره: در شرایط برابر اولویت جذب با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد
الف: شرایط عمومیکارکنان وظیفه آتش‌نشان باید متناسب با نوع شغل حساس آتش‌نشانی، شرایط خاصی داشته باشند. شرایط عمومی و اختصاصی برای کارکنان وظیفه جهت انجام خدمت در پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی به شرح زیر تعیین می‌شود» شرایط عمومی و اختصاصی جذبشرایط و نحوه جذب2- تعهد خدمتی و اعتقاد به ماموریت‌های پایگاه آتش‌نشانی روستایی1- صلاحیت اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر3- سلامت کامل پزشکی و روانی4- عدم غیبت و معافیت پزشکیب: شرایط اختصاصی1- سکونت دائم در روستا یا بخش یا شهرستان محل خدمت4- دارا بودن مدرک تحصیلی زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی(فقط رشته های تحصیلی: مدیریت عملیات امدادو سوانح، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی، عملیات حریق و حوادث،پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، بهداشت حرفه ای، مهندسی ایمنی،تربیت بدنی،مهندسی برق،مهندسی تاسیسات،مهندسی مکانیک،مهندسی مخابرات،مهندسی کامپیوتر،مهندسی عمران،کارشناسی برنامه ریزی روستایی،کارشناسی توسعه روستایی)3- در شرایط برابر اولویت جذب به ترتیب با افراد متاهل، خانواده ایثارگران ( شهدا ، مفقود الاثرها ، جانبازان و آزادگان ) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.2- اولویت جذب با افراد بومی می‌باشد،درصورت جذب افراد غیر بومی، شرایط پرداخت حقوق و سایر مزایا همانند افراد بومی خواهد بود.
» شرایط اداری و پرسنلی1- کارکنان وظیفه در مدت خدمت در دهیاری به صورت مامور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پوشش غیر نظامی انجام وظیفه خواهند کرد و در مواقع ضروری از قبیل شرکت در مراسم رسمی، برنامه‌های فراخوانی در سپاه پاسداران، ملبس به لباس نظامی خواهند شد.2- کارکنان وظیفه در مواقع اضطراری، مطابق سیاست‌های ستاد کل نیروهای مسلح به کار گرفته خواهند شد.3- کارکنان وظیفه در محل خدمت می‌بایست از لباس متحدالشکل نیروهای وظیفه پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی که مطابق با دستورالعمل ابلاغی استفاده نمایند.4- حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت معادل درجه استحقاقی و کمک هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن، مطابق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح خواهد بود که از سوی دهیاری محل خدمت پرداخت می‌گردد.5- کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت در دهیاری از لحاظ انضباطی، جرائم، تخلفات، میزان مرخصی، بیمه و ... تابع قوانین نیروهای مسلح بوده و از حیث امور اداری و پرسنلی تابع مقررات وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) می‌باشند.» فرایند جذبمدارک لازم:الف- تصویر برگه آماده به خدمت ب- تصویر تعهدنامه تکمیل شده نیروی وظیفه(فرم پیوست) پ-تصویر آخرین مدرک تحصیلی(مدارک دیپلم به بالاتر) ت-تصویر پشت و روی کارت ملی ث-تصویر تمام صفحات شناسنامه ج-تصویر تعهد نامه دهیاری2- تکمیل و مهر امضاء تعهدنامه مربوطه توسط دهیاری و بخشداری و ارسال آن از طریق نامه اداری به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری توسط بخشداری یا فرمانداری3- بررسی شرایط نیروی وظیفه و مدارک ارسالی توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و تطبیق با ضوابط مربوطه4-معرفی نیروی وظیفه تایید شده توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به دفتر هماهنگی عمرانی و خدماتروستایی سازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور حداقل 60 روز قبل از از تاریخ اعزام5- بررسی نهایی مدارک نیروی وظیفه توسط دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور ظرف حداکثر دو هفته6- معرفی نیروی وظیفه واجدشرایط به ستادکل نیروهای مسلح توسط سازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور جهت اخذ امریه خدمت در پایگاه7- اعلام اسامی امریه تایید شده به دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور حداقل 20 روز قبل از تاریخ اعزامتوضیح مهم:آموزش نظامی نیرو های امریه تایید شده می بایست یکی از پادگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین شود. در صورت تعیین سایر یگان‌های نظامی مانند: نیروی انتظامی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و... مراتب می‌بایست حداقل 5 روز قبل از تاریخ اعزام به دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها‌ و دهیاری‌های کشور اعلام گردد.معاونت امور دهیاری‌هادفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستاییدریافت فرم تعهد نامه کارکنان وظیفه
1- ثبت نام نیروی وظیفه و ارسال مدارک لازم از طریق سامانهدریافت تعهد نامه دهیاری