بخش مشاوره سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آماده پاسخدهی به کلیه افراد می باشد.

شما می توانید پاسخ خود را از طریق همین سامانه و یا پست الکترونیک خود دریافت نمایید.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!