منابع آزمون

 •  منابع سوالات قوانين و مقررات شهرداريها (20 سوال)

 

 1.  قانون شهرداريها
 2.  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  کشور
 
 
 
 
 
 • منابع سوالات تخصصي و كاربردي آزمون (50 سوال)

 

رديف

رشته شغلي

شرايط احراز تحصيلي

منابع و مواد سوالات تخصصي و كاربردي آزمون

1

كارشناس امور اداري

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه گرايش‏ها دريكي از رشته‏ هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، مهندسي صنايع، اقتصاد

 1. قانون كار جمهوري اسلامي ايران
 2. قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي آن
 3. قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370
 4. آیین نامه استخدام پیمانی
 5. آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران
 6. طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل كارمندان دستگاههاي اجرايي
 7. كتاب راهنماي عمل شوراهاي اداري و استخدامي شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 8. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 9. كتاب مجموعه مقررات سازماندهي وساختار شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

2

بازرس

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه گرايش‏ها دريكي از رشته هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، حقوق، جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، مهندسي ‌عمران، شهرسازي، معماري، اقتصاد، حسابداري، مهندسي صنايع، كامپيوتر ، حمل و نقل و ترافيك،جغرافياي انساني(شهري)

 1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 2. آيين نامه مالي شهرداري ها
 3. قانون رسيدگي به تخلفات اداري
 4. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 5. آئين نامه انضباط كار
 6. شرايط عمومي پيمان
 7. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 8. كتاب مجموعه مقررات سازماندهي و ساختار شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 9. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداريهاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 10. كتاب مديريت طرحهاي عمراني درشهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها ودهياري‏هاي كشور

3

مترجم

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه گرايش‌ها در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي زبان انگليسي

 1. درك مطلب
 2. گرامر و دستور زبان
 3. آشنايي با واژگان مديريت شهري
 4. آشنايي با اصول و روش‏هاي ترجمه متون اداري و بازرگاني

4

مامور حراست

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه ‏گرايش‌ها در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت‌‌ ورزش، علوم اجتماعي، روانشناسي، حقوق، جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، علوم سياسي، مهندسي عمران، شهرسازي، معماري، اقتصاد، حسابداري، مهندسي صنايع، كامپيوتر و حمل و نقل و ترافيك،جغرافياي انساني(شهري)، علوم تربيتي، الهيات و معارف اسلامي، ادبيات فارسي، روابط عمومي، مهندسي كشاورزي(كليه گرايشها)

 1. قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 2. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 3. وظايف و ماموريت حراست ها
 4. نقش حراست در تحقق اقتصاد مقاومتي؛ نشريه هادي شماره هاي 135، 136 و 137 انتشارات موسسه حامي
 5. آشنايي با پدافند غيرعامل؛ مرجع سايت موسسه حامي (www.hamins.ir) و سايت سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

5

مسئول دفتر

دارا بودن دانشنامه ليسانس كليه گرايش‏ها در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، حقوق، اقتصاد، حسابداري، مهندسي صنايع، كامپيوتر، فناوري اطلاعات، روانشناسي و علوم اجتماعي

 1. آيين نگارش مكاتبات اداري
 2. آشنایی با گزارش نویسی
 3. مهارت هاي هفتگانه ICDL
 4. آشنايي مسئولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازم
 5. مهارت هاي ارتباطي
 6. امنيت اطلاعات

6

مسئول گزينش

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه گرايش‏ها دريكي از رشته‏ هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، علوم اجتماعي، برنامه ‏ريزي آموزشي، تكنولوژي آموزشي، روانشناسي، حقوق و علوم سياسي

 1. قانون استخدام كشوري
 2. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 3. كتاب قانون گزينش،‌آيين نامه اجرايي و مجموعه دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ ها؛ انتشارات دبيرخانه هيات عالي گزينش

7

متصدي امور دفتري

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه- دارا بودن گواهينامه فوق‏ ديپلم در كليه گرايش هاي يكي از رشته‏ هاي تحصيلي حسابداري، كامپيوتر، فناوري‌اطلاعات، مديريت به جز گرايش مديريت ورزش

 1. آيين نگارش مكاتبات اداري
 2. آشنایی با گزارش نویسی
 3. اصول و روش هاي بايگاني
 4. مهارت هاي هفتگانه ICDL

8

حسابدار

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر در كليه گرايش‌ها در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، حسابداري، اقتصاد، امور مالي و مهندسي مالي

 1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 2. آيين نامه مالي شهرداري ها
 3. قانون مالياتهاي مستقيم
 4. قانون ماليات بر ارزش افزوده
 5. قانون محاسبات عمومي كشور
 6. استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
 7. تهيه، تنظيم و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
 8. دستورالعمل تحرير دفاتر قانوني در شهرداري، سازمان‏ها و شركت‏هاي وابسته
 9. دستورالعمل نحوه ايجاد، تبديل، نگهداري و امحا اسناد و مدارك مالي شهرداری
 10. دستورالعمل نحوه واگذاري، ميزان و واريز تنخواه گردان
 11. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 12. كتاب اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري؛ انتشارات سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور

9

حسابرس

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دركليه گرايش‌ها در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي مديريت به جز گرايش مديريت ورزش، امور مالي، حسابداري، اقتصاد، مهندسي مالي

 1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 2. آيين نامه مالي شهرداري ها
 3. قانون تجارت
 4. اصول حسابرسي
 5. استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
 6. قانون مالياتهاي مستقيم
 7. قانون ماليات بر ارزش افزوده
 8. قانون محاسبات عمومي كشور
 9. تهيه، تنظيم و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
 10. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن
 11. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1367
 12. كتاب اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري؛ انتشارات سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور
 13. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

10

كارشناس حقوقي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي حقوق (كليه گرايش‌ها)، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق

 1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 2. آيين نامه مالي شهرداري‏ها
 3. تفكيك اراضي
 4. حقوق مدني و حقوق جزا
 5. آئين دادرسي كيفري و آئين دادرسي مدني
 6. قانون مجازات اسلامي ( قوانين مرتبط با شهرداري‏ها)
 7. قانون ثبت اسناد و املاك
 8. قانون ديوان عدالت اداري
 9. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و اصلاحات بعدي آن
 10. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‏ها مصوب 1367
 11. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

11

كارشناس امور ديني

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دركليه گرايش‌ها در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي حقوق و معارف اسلامي و حداقل سطح دو حوزوي (همتراز كارشناسي)

 1. كتاب احکام اموات با رویکرد مسائل جدید، تهیه کننده معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه های علمیه ،اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی.؛ به سفارش اتحادیه آرامستان‌های کشور
 2. كتاب مديريت آرامستان، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 3. فصل پنجم كتاب تاسيسات خدمات شهري، مجموعه كتب سبز شهرداري، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

12

كاردان امور ديني (براي اختصاص به پست‏هاي سازماني غسال و غساله)

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در كليه گرايش‏هاي يكي از رشته‏ هاي تحصيلي حقوق و معارف اسلامي

 1. كتاب احکام اموات با رویکرد مسائل جدید/ امیر بهاءالدین علایی‌نژاد؛ تهیه کننده معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه های علمیه ، اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی.؛ [به سفارش] اتحادیه آرامستان‌های کشور.

13

كارشناس روابط عمومي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي‏ مديريت‏ رسانه، مديريت امور فرهنگي، برنامه ‏ريزي امور فرهنگي، امور فرهنگي، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبيات فارسي، علوم ارتباطات اجتماعي با گرايش (روابط عمومي، روزنامه ‏نگاري)، علوم اجتماعي با گرايش (ارتباطات اجتماعي)،حرفه اي روابط عمومي(كليه گرايشها)

 1. كتاب روابط عمومي و مديريت شهري؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 2. اصول و مباني افكار عمومي
 3. خبر و اصول خبر نويسي
 4. فناوري هاي نوين در روابط عمومي
 5. كتاب آشنايي با تبليغات شهري، ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

14

كارشناس مطالعات اقتصادي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي اقتصاد (كليه ‏گرايش‌ها)، مهندسي صنايع (كليه ‏گرايش‌ها)، مديريت مالي، مهندسي مالي، مديريت سرمايه ‏گذاري، مديريت بازرگاني

 1. شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري‏ها
 2. ارزيابي پروژه‏ ها و طرح هاي سرمايه‏ گذاري
 3. مباني مديريت سرمايه‏ گذاري
 4. بورس و شيوه ‏هاي تامين منابع مالي در آن
 5. كتاب مروري بر روش‏هاي تامين مالي و سرمايه‏ گذاري در پروژه‏ هاي شهرداري ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 6. كتاب آشنايي با درآمد و روش‏هاي افزايش آن در شهرداري‏ها ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

15

كارشناس مطالعات اجتماعي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي ‏علوم‏ اجتماعي(كليه‏ گرايش‏ها)، روانشناسي(كليه گرايش‏ها)، مشاوره(كليه‏ گرايشها)، مطالعات خانواده

 1. مديريت شهري با تاكيد بر مسائل اجتماعي
 2. آشنايي با سازمان‏هاي خدمات اجتماعي
 3. مشاركت‏هاي اجتماعي
 4. آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني
 5. طرح شناسايي و جمع آوري افراد متكدي

16

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي محيط زيست، برنامه ريزي و مديريت آموزش محيط زيست، مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط‏ زيست، آلودگي‌ها)، محيط زيست (گرايش برنامه‏ ريزي)، مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست، مديريت پسماند، بهداشت محيط، بهداشت حرفه‌ای، مهندسي عمران (گرايش عمران و محيط زيست)، مهندسي شيمي با گرايش (مهندسي محيط زيست)،HSE

 1. دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند
 2. شيوه نامه اجرايي ساماندهي پسماندهاي عمراني و ساختماني
 3. شيوه­ نامه اجرايي ذخيره ­سازي، جمع ­آوري و حمل پسماندهاي عمراني و ساختماني
 4. دستورالعمل مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست ايستگاه­هاي انتقال پسماند
 5. شيوه نامه اجرايي احداث و راهبري محل دفن بهداشتي پسماندهاي عادي شهري
 6. شيوه نامه اجرايي ذخيره‏ سازي موقت وجمع ‏آوري پسماندهاي خشك تفكيك‏ شده درمبدا
 7. الزامات فني كمپوست
 8. معيارها و ضوابط سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي مديريت پسماند
 9. ضوابط زيست محيطي محل هاي دفن
 10. قانون مديريت پسماند
 11. آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند
 12. كتاب مهندسي پسماندهاي جامد (شهري). انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 13. راهنماي كاربردي مديريت پسماند (جلد اول و دوم). انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

17

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي مهندسي فضاي سبز، مهندسي طراحی محیط زیست، معماری‏ منظر ،باغباني، مهندسي توليدات ‏گياهي، جنگلداري، كليه ‏گرايش‏هاي مهندسي‏ كشاورزي بغير از(علوم ‏دامي، اقتصادكشاورزي، ماشين ‏آلات كشاورزي، صنايع غذايي، توسعه روستايي وگرايش‏هاي آنان)

 1. کتاب سبز شهرداري‏ها، جلد نهم. فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 2. ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري، نشريه شماره 203، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي
 3. اصول برنامه‏ ريزي فضاي‏ سبز شهري، انتشارات سازمان شهرداري‌هاودهياري‌هاي كشور
 4. آفات مهم گياهان فضاي سبز، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 5. شناسايي و مديريت علف‌هاي هرز در فضاي‏ سبز، انتشارات سازمان ‏شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 6. اصول طراحي پاركها و فضاي سبز، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 7. سيستم‌هاي آبياري فضاي سبز و اصول طراحي آن‌ها، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 8. علم مناظر و مرايا، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
 9. خاك شناسي عمومي، انتشارات پيام نور
 10. پيرنيا، محمد كريم، مقاله باغ‌هاي ايراني
 • محورهای آزمون
 1. آشنایی با تعاریف و ضوابط و مقررات حوزه فضای سبز شهری
 2. آشنایی با اصول و مباني طراحی فضاي سبز، محیط و منظر
 3. شناخت گیاهان و طراحی کاشت گیاهی
 4. آشنایی به خاک شناسی و الزامات بستر کاشت و عملیات خاک ورزی
 5. آشنایی با اصول فنی-اجرایی فضای سبز
 6. آشنایی با اصول مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری
 7. مدیریت منابع آب در فضای سبز شهری
 8. آشنایی با مدیریت آفات و بیماریهای فضای سبز
 9. آشنایی با اکولوژی و محیط زیست شهری

18

كارشناس محيط زيست (كارشناس خدمات شهري)

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي محيط زيست، برنامه ريزي و مديريت آموزش محيط زيست، مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط ‏زيست، آلودگي­ها)- محيط زيست (گرايش‏ برنامه ‏ريزي)- طراحي محيط زيست، مهندسي فضاي سبز، مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست، مهندسي شيمي با گرايش (مهندسي محيط‏ زيست)، HSEE، مديريت پسماند، بهداشت محيط، بهداشت حرفه­ای، مهندسي عمران (گرايش عمران و محيط زيست)، مديريت شهری، كليه گرايش­هاي مهندسي كشاورزي بغير از (علوم ‏دامي، صنايع ‏غذايي، توسعه روستايي و گرايش‏هاي آنان)،مهندسي توليدات گياهي

 1. تاسيسات خدمات شهري- انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 2. کتاب سبز شهرداريها، جلد نهم. فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 3. ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري، نشريه شماره 203، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي
 4. شيوه نامه اجرايي احداث و راهبري محل دفن بهداشتي پسماندهاي عادي شهري
 5. شيوه‏ نامه اجرايي‏ ذخيره‏ سازي موقت ‏و جمع ‏آوري پسماندهاي خشك تفكيك‏ شده درمبدا
 6. معيارها و ضوابط سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي مديريت پسماند
 7. ضوابط زيست محيطي محل هاي دفن
 8. قانون مديريت پسماند
 9. آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند
 10. راهنماي كاربردي مديريت پسماند (جلد اول و دوم)،. انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (فصول4 الی8، 12، 14 و15)

 

19

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه- دارا بودن گواهينامه فوق‏ ديپلم دريكي از رشته ‏هاي؛ ايمني‏ و آتش‏نشاني (كليه گرايش‏ها)، مديريت عمليات امداد و سوانح، مديريت عمليات امداد و نجات، بهداشت حرفه‏اي، ايمني و حفاظت كار، تربيت‏ بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، عمران، الكترونيك، ساختمان، معماري، كامپيوتر و مخابرات

*دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه يك براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

 1. آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 2. اصول‏ و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 3. شناخت و كاربرد گره‌ها در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 4. ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 5. اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

20

آتش نشان

دارابودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه- دارابودن گواهينامه فوق‏ ديپلم دريكي از رشته‏ هاي؛ ايمني و آتش‏نشاني (كليه گرايش‏ها)، مديريت عمليات امداد و سوانح، مديريت عمليات امداد و نجات، بهداشت حرفه‏اي، ايمني‏ و حفاظت‏كار، تربيت ‏بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، عمران، الكترونيك‏ و ساختمان، معماري،كامپيوتر و مخابرات

*دارا بودن گواهينامه رانندگي دو براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

 1. آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 2. اصول ‏و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 3. شناخت و كاربردگره ها در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 4. ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 5. اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

21

كارشناس تحليل‌گر سيستم

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر (كليه‏ گرايش‏ها)، مهندسي فناوري اطلاعات (كليه گرايش‏ها)، انفورماتيك ،كاربرد كامپيوتر و آناليزسيستم، علوم كامپيوتر، مهندسي ‏صنايع (كليه ‏گرايش‏ها)، مديريت ‏فناوري‏ اطلاعات، امنيت اطلاعات، شبكه‏ هاي‏ كامپيوتري، مهندسي ‏الكترونيك، مديريت IT ، مهندسيIT، معماري كامپيوتر و آمار (كليه گرايش‌ها)،رياضي و علوم كامپيوتر

 1. نقش فناوري اطلاعات در مديريت و توسعه شهري ؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 2. کتاب مهارتهای هفت گانه ICDL
 3. تجزيه تحليل سيستمها
 4. اصول پايگاه داده
 5. آمار توصيفي و استنباطي

 

22

كارشناس سخت افزار و شبكه

دارابودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دريكي از رشته‏ هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر (كليه ‏گرايش‏ها)، مهندسي فناوري اطلاعات (كليه‏ گرايش‏ها)، انفورماتيك ،كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم، علوم كامپيوتر، مهندسي ‏صنايع(كليه‏ گرايش‏ها)، مديريت فناوري‏ اطلاعات، امنيت اطلاعات، شبكه ‏هاي كامپيوتري، مهندسي الكترونيك، مديريت IT، مهندسيIT، معماري كامپيوتر.

 1. نقش فناوري اطلاعات در مديريت توسعه شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 2. کتاب مهارتهای هفت گانه ICDL
 3. اصول طراحي شبكه
 4. امنيت اطلاعات

23

كارشناس امور فرهنگي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي امور فرهنگي (كليه‏ گرايش‌ها)، زبان و ادبيات فارسي، علوم اجتماعي (كليه‏ گرايش‏ها)، جامعه‏ شناسي و گردشگري

 1. كتاب اصول و مباني برنامه ‏ريزي فرهنگي؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 2. كتاب هويت شهري ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 3. كتاب فراغت در ايران ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور
 4. فرهنگ و آموزش شهروندي
 5. كتاب گردشگري شهري، ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

 

24

مهندس راه و ساختمان

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دريكي از رشته‏ هاي تحصيلي مهندسي عمران(كليه ‏گرايش‏ها)، مديريت پروژه وساخت، راه و ساختمان (كليه‏ گرايش‏ها)، طراحي محيط، خاک شناسی، مهندسی معدن با گرايش (مکانیک سنگ)، علوم زمین با گرايش (رسوب شناسی و سنگ شناسی، چینه شناسی)، زمین شناسی، مکانیک خاک.

 1. مباحث 4، 5، 6، 7، 8، 9و 10 مقررات ملي ساختمانها
 2. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور
 3. شرايط عمومي پيمان
 4. كتاب مديريت طرحهاي عمراني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي‏ كشور
 5. كتاب آسفالت گرم و سرد ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

25

آرشيتكت

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي معماري، طراحي فضاهاي آموزشي، شهرسازي، طراحي و برنامه‏ ريزي شهري و منطقه‏ اي، مهندسي عمران با گرايش‏هاي (مديريت ساخت، زلزله، سازه، سازهاي هيدروليكي، عمران وساختمان)، طراحي محيط، مهندسي معماري، معماري منظر، تكنولوژي معماري، مرمت ابنيه سنتي، مطالعات معماري ايران

 1. آشنايي با طرحهاي توسعه شهري در ايران
 2. آشنايي با طرح هاي هادي جامع و تفضيلي
 3. مقررات شهرسازي مرتبط با شهرداريها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 4. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور
 5. آشنايي با كميسيون‌هاي قانوني شهري
 6. بازآفرینی فضاهای شهری
 7. كتاب آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

26

كارشناس امور حمل و نقل

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي(مهندسي عمران با گرايش‏هاي برنامه‏ ريزي حمل و نقل، راه وترابري)، ترافيك، مهندسي حمل‌ و ‌نقل، مهندسي تكنولوژي حمل ‌و ‌نقل و ترافيك شهري، مهندسي حمل و نقل جاده‏اي با گرايش ترافيك، مهندسي راه‏ آهن با گرايش مهندسي خط و سازه ‏هاي ريلي، مهندسي ماشين‏هاي ريلي، مهندسي حمل و نقل ريلي، مهندسي راه آهن برقي، مهندسي حمل و نقل ريلي با گرايش مهندسي خط و سازه ‏هاي ريلي، برنامه ريزي حمل و نقل ريلي ، مهندسي حمل و نقل ريلي

 1. كتاب آشنايي با سيستم هاي هوشمند حمل و نقل؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 2. كتاب برنامه ريزي در سيستم اتوبوسراني شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 3. كتاب مديريت سيستم هاي ريلي شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 4. كتاب حمل و نقل نوين در شهرها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 5. كتاب مباني حمل و نقل شبه همگاني؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 6. كتاب مديريت حمل و نقل شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 7. كتاب معاينه فني خودروها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 8. آيين نامه طرح هندسي راهها، انتشارات سازمان برنامه و بودجه نشريه 415

27

كارشناس شهرسازي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي شهرسازي، طراحي و برنامه ‏ريزي شهري و منطقه ‏اي، جغرافيا و برنامه ‏ريزي شهري، عمران با گرايش عمران، مهندسي عمران با گرايش‏هاي (مديريت سازه، سازه، زلزله و راه) طراحي محيط ، مديريت شهري، برنامه ‏ريزي منطقه ‏اي، طراحي شهري، مهندسي شهرسازي،جغرافياي انساني(شهري)

 1. آشنايي با طرح هادي جامع و تفضيلي
 2. اصول و مفاهيم نوسازي در شهرداري
 3. آشنايي با كميسيونهاي شهري
 4. تفكيك و افراز اراضي شهري
 5. بازآفرینی فضاهای شهری
 6. قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا وشهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384
 7. قانون ايجاد شهرهاي جديد
 8. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور
 9. مقررات شهرسازي مرتبط با شهرداريها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 10. مصوبه 1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بافت هاي فرسوده شهري (ضميمه شماره يك)
 11. كتاب آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي ؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

28

مهندس تاسيسات

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي مهندسي عمران (شبكه ‏هاي آب و فاضلاب)، تاسيسات (كليه گرايش‏ها)، مهندسي مكانيك (كليه گرايش‏ها) و مهندسي برق (كليه گرايش‏ها)

 1. مباحث 13، 14، 16، 19و 22 مقررات ملي ساختمانها
 2. آئين نامه حفاري
 3. قانون احداث تونل مشترك شهري
 4. كتاب حفاري و خاكبرداري، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

29

كارشناس ‏آتش‏نشان

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي ايمني ‏و آتش‏نشاني (كليه‏ گرايش‏ها)، مهندسي ‏ايمني (كليه‏ گرايش‏ها)، HSE، مديريت عمليات امداد و نجات، مديريت عمليات امداد و سوانح، مديريت امور امداد، بهداشت حرفه‏اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، شيمي ، فيزيك ، معماري ، عمران (گرايش سازه و عمران- عمران و عمران- زلزله)

 1. كتاب آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي‏ كشور
 2. كتاب اصول و مباني‏ عمليات امداد و نجات؛ انتشارات‏ سازمان‏ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي‏ كشور
 3. كتاب ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 4. كتاب اصول پيشگيري‏ از بروز و گسترش‏ حريق، انتشارات سازمان‏ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 5. كتاب شناخت و كاربرد بانك‌هاي اطلاعاتي شهري در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 6. مقررات ملي ساختمان مبحث سوم "حفاظت از ساختمانها در مقابل حريق"

30

كاردان آتش نشان

دارابودن دانشنامه ليسانس يا گواهينامه فوق‏ ديپلم ،در يكي از رشته ‏هاي ايمني و آتش‏نشاني(كليه گرايش‏ها)، مهندسي ايمني (كليه گرايش‏ها)، HSE، تربيت‏ بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، معماري، شيمي ، فيزيك ، عمران (عمران- سازه، عمران- عمران و عمران- زلزله)

*دارا بودن گواهينامه رانندگي دو براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است.

 1. كتاب آبرساني در عمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 2. كتاب اصول و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 3. كتاب شناخت وكاربرد گره‌ها درآتش نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 4. كتاب ايمني،حوادث‏ و آتش‏ سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
 5. كتاب اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌هاودهياري‌هاي كشور
 6. مقررات ملي ساختمان؛ مبحث سوم "حفاظت از ساختمانها در مقابل حريق"

31

نقشه بردار

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دريكي از رشته ‏هاي تحصيلي مهندسي‏ عمران‏ با گرايش‏هاي (نقشه‏ برداري، فتوگرامتري ‏و سيستمهاي اطلاعات جغرافياي GIS، كارتوگرافي ، ژئودزي ، سنجش‏ از دور RS) ، مهندسي نقشه ‏برداري باگرايش‏هاي (كارتوگرافي، ژئودزي)، نقشه ‏برداري، نقشه ‏كشي، نقشه ‏برداري هوايي، عكسبرداري هوايي، كارتوگراف، جغرافيا با گرايش كارتوگرافي

 1. كتاب كاربرد GISدرمديريت بحران شهري؛ انتشارات سازمان‏ شهرداري‏ها ودهياري‏هاي كشور
 2. اصول كارتوگرافي
 3. نقشه برداري مهندسي

32

کارشناس حفاظت و مرمت (كارشناس بازآفريني شهري)

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در یکی از رشته‏ های تحصیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت‏های تاریخی، مرمت ابنیه تاریخی، معماری، مهندسي عمران (كليه گرايش‌ها)

 1. بازآفريني شهري
 2. بافت هاي فرسوده شهري؛ مصوبه 1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 3. مرمت شهري، تعاريف، نظريه‏ ها، تجارب، منشورها و قطع‏نامه‏ هاي جهاني، روش‏ها و اقدامات شهري
 4. اصول برنامه‌ريزي و مرمت بافتهاي تاريخي
 5. قانون تاسيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 6. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور
 7. كتاب مرمت بافت هاي تاريخي شهرها، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

33

مسئول خدمات مالي

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش‏ها)، كامپيوتر، مديريت كليه گرايش‏ها به جز گرايش مديريت ورزش، امور مالي

 1. قوانين ماليات هاي مستقيم
 2. ماليات بر ارزش افزوده
 3. قانون محاسبات عمومي كشور
 4. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 5. آيين نامه مالي شهرداري ها
 6. آشنايي با اصول انبار و انبارداري
 7. دستورالعمل شناسايي و پلاك كوبي اموال در شهرداري‏ها

34

كارشناس امور ورزشي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي امور تربيت‏ بدني (كليه گرايش‏ها)، مديريت ورزش

 1. مفاهيم سنجش و اندازه گيري درتربيت بدني
 2. ورزش همگاني
 3. مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي
 4. مباني تربيت بدني

35

كارشناس امور هنري

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي هنر (كليه گرايش‏ها)

 1. آشنايي با هنر
 2. هنر و جلوه هاي آن
 3. مبادي سواد تصويري
 4. فرهنگ و اطلاعات هنري
 5. اصول و مباني هنرهاي تجسمي

36

كتابدار

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته‏ هاي تحصيلي كتابداري، علوم كتابداري، كتابداري ‏و اطلاع‏ رساني، برنامه‏ ريزي كتابداري و اطلاع رساني

 1. اصول كتابداري و اطلاع رساني
 2. قانون تاسيس نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382

37

كارشناس برنامه و بودجه

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر در يكي از رشته ‏هاي تحصيلي اقتصاد (كليه‏ گرايش‏ها)، مديريت (كليه‏ گرايش‏ها) به جز گرايش مديريت ورزش، مهندسي صنايع (كليه‏ گرايش‏ها)، حسابداري (كليه گرايش‏ها)، امور مالي و مهندسي مالي

 1. بخشنامه بودجه شهرداري ها
 2. آئين نامه معاملات شهرداري تهران
 3. آيين نامه مالي شهرداري ها
 4. كتاب بودجه شهرداري و مديريت بودجه ريزي در شهرداري‏هاي ايران ، انتشارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ای کشور
 5. كتاب اصول بودجه نويسي و اجراي بودجه در شهرداري‏ها، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

38

كارشناس برنامه‌ريزي

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر كليه گرايش‏ها دريكي از رشته ‏هاي تحصيلي مديريت، جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، مهندسي‌عمران، شهرسازي، معماري، اقتصاد، مهندسي صنايع و حمل و نقل و ترافيك،جغرافياي انساني(شهري)

 1. دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه عملياتي-راهبردي شهر و شهرداري
 2. مديريت راهبردي
 3. مديريت جامع عملكرد سازماني
 4. كتاب برنامه‏ ريزي‏ عملياتي‏ در شهرداري‏ها با رويكرد راهبردي؛ انتشارات‏ سازمان‏ شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور

39

كارشناس ارتباط و مخابرات

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر دريكي از رشته‏ هاي تحصيلي مخابرات و مهندسي مخابرات(كليه گرايشها)،مهندسي برق(كليه گرايشها)

 

1.كتاب آشنايي با سيستم هاي هوشمند حمل و نقل؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

2. كتاب مديريت سيستم هاي ريلي شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 

 

 

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.