اولين آزمون تبديل وضعيت استخدامي در شهرداريهاي استان كهكيلويه و بويراحمد هفته جاري برگزار مي شود

اولين آزمون تبديل وضعيت استخدامي در شهرداريهاي استان كهكيلويه و بويراحمد هفته جاري برگزار مي شود

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور از برگزاري آزمون تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريهاي استان كهكيلويه و بويراحمد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، محمد حسن آبادي با بيان خبر فوق گفت: پيرو اخذ مجوز تبديل وضعيت از سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساماندهي كاركنان قراردادي، آزمونهاي تبديل وضعيت در آن دسته از شهرداري هايي كه بر اساس ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها ساختار سازماني خود را اصلاح نموده اند، برگزار خواهد شد.

وي افزود: پيرو ابلاغ دستورالعملهاي ساماندهي نيروهاي شهرداريها طي سالهاي اخير و پيگيري هاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از مبادي ذيربط، مجوز تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي شهرداريها از سازمان امور اداري و استخدامي اخذ شد.

حسن آبادي در ادامه اظهار كرد: بر اساس مجوز مذكور، شهرداريها بايد ساختار سازماني جديد را طبق ضوابط تشكيلاتي ابلاغي، به تاييد سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور برسانند. لذا با توجه به بازه زماني اعلام شده جهت تبديل وضعيت كاركنان قراردادي تا پايان فروردين ماه سال 96، شهرداريهايي كه تاكنون جهت اصلاح ساختار سازماني اقدامي نكرده‌اند حداكثر بايد ظرف مدت يكماه پيشنهاد اصلاح ساختار شهرداري را به دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ارسال نمايند تا برنامه‌ريزي هاي لازم جهت تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي شهرداريهاي مربوط صورت پذيرد.

وي اضافه كرد: از اين روي به منظور ساماندهي نيروي انساني شاغل در شهرداري ها، دستورالعملي از سوي دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تهيه و به منظور تاييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال شده است.

حسن آبادي گفت: با اجراي دستورالعمل يادشده نيروي انساني شاغل در شهرداري ها با حداقل 3 سال سابقه كاري تمام وقت در شهرداري و دارا بودن شرايط احراز و كسب حدنصاب از طريق موفقيت در آزمون مربوط تبديل وضعيت استخدامي به پيماني مي‌يابند.

وي افزود: با توجه به اينكه ساختار سازماني شهرداري هاي استان كهكيلويه و بويراحمد و همجنين شهرداري مركز اين استان توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تاييد و ابلاغ شده است و اقدامات لازم نيز براي انتصاب كاركنان رسمي و پيماني بر روي پست هاي سازماني جديد با رعايت شرايط احراز تصدي پست هاي سازماني و ساير مقررات مربوط به عمل آمده بود، استان مذكور به عنوان استان پايلوت جهت اجراي دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها انتخاب شد.

کد: 5008476

زمان انتشار: دوشنبه 18 بهمن 1395 09:35 ق.ظ

تعداد نمایش: 3324

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.