آيين معارفه معاون عمراني استانداري هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و كرمان

آيين معارفه معاون عمراني استانداري هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و كرمان

طي آييني با حضور معاون عمراني وزير كشور ورئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور احكام انتصاب مقدس زاده، نظري، سالاري و آیت الهی موسوی به ترتيب بعنوان معاونين عمراني استانداري هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و كرمان به آنها اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سيد محمد علي افشاني در آيين معارفه معاونين عمراني استانداري هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و كرمان اظهار داشت: معاون عمراني مي‌تواند يك استان را به حركت وادار نموده يا يك استان را دچار سكون نمايد و در نهايت بستگي دارد در چه چارچوبي گام بر خواهيد داشت.

وي گفت: هرچند ساير معاونت هاي استانداري نيز از اهميت برخوردار است  ولي آنچه مردم نهايتا مشاهده مي كنند حاصل كار معاون عمراني است.

وي افزود: دو نكته را همواره به مديران گوشزد مي كنم يكي ادب گفتاري و رفتاري است و ديگري بناي ماندگاري است كه در دوران شما به يادگار خواهد ماند.

معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بيان داشت: معاونان عمراني نقش خيلي مهمي دارند بخصوص كه در حوزه عمراني هم شهرداري ها و هم دهياري ها تحت حوزه مسئوليتي ما است و از دورترين روستا در كشور تا مركز استان تحت نظر معاونت عمراني است.

وي خاطرنشان كرد: معاونين عمراني با برنامه و طرح در حوزه محل خدمت خود مي توانند تحول ايجاد كنند و منشاء خدمت باشند.

   افشاني افزود: بايد نسبت به قيمت تمام شده پروژه ها حساسيت داشته باشيم و بايد نظارت كنيم، كنترل كنيم و هدايت كنيم كه با هزينه و كيفيت بهينه پروژه ها انجام شود.

وي خاطرنشان كرد: سه عامل قيمت تمام شده، كيفيت و زمان از مهم ترين عوامل براي يك پروژه است كه معاونين عمراني بايد مدنظر داشته باشند.

معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: تلاش شود تا پروژه هاي نيمه كاره به اتمام برسد چرا كه يكي از آفت هاي بزرگ ما عدم بازدهي منابع مالي است. به همين منظور بايد پروژه ها بر اساس ميزان درصد پيشرفت فيزكي و ميزان درصد اهميت در مقطع فعلي انتخاب و به اتمام برسند.

گفتني است دراين آيين مهندس افشاني، احكام معاونين عمراني استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و كرمان را اهدا و براي آنها آرزوي موفقيت نمود.

Image00001 Image00002 Image00003 Image00004 Image00005 Image00006 Image00007 Image00008 Image00009 Image00010 Image00011 Image00012 Image00013 Image00014 Image00015 Image00016

کد: 50014677

زمان انتشار: یکشنبه 20 اسفند 1396 11:10 ب.ظ

تعداد نمایش: 421

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.