بازدید مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از قطار شهري شیراز - 1395/10/01

بازدید مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از قطار شهري شیراز - 1395/10/01
پیوست ها

کد: 5008005

زمان انتشار: شنبه 4 دی 1395 10:18 ق.ظ

تعداد نمایش: 91

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.