تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی - 6/12/92

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.