نشست مديران كل دفاتر فني استانداريها در خصوص موضوعات حمل و نقل شهري تشكيل شد

نشست مديران كل دفاتر فني استانداريها در خصوص موضوعات مرتبط با حمل و نقل عمومي شهري به ميزباني دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پنجشنبه چهارم خرداد در اين سازمان تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،‌ در اين جلسه گزارش هايي در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه اجراي طرح پايش پيمايش ناوگان ديزلي بار و مسافر و ساماندهي ناوگان بارشهري از سوي دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارائه و در رمينه مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

كاهش سوخت ناوگان ديزلي و صدور باربرگ براي ناوگان درونشهري در آينده نزديك و ضرورت ثبت نام خودروهاي واجد شرايط در سامانه هاي مرتبط از جمله مباحث ارائه شده در اين قسمت بود.

همچنين گزارشي هم در زمينه اقدامات صورت گرفته در خصوص معاينه فني خودرها و سامانه سيمفا ارائه و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات تخصصي اين مبحث انجام شد.

کد: 5009217

زمان انتشار: شنبه 6 خرداد 1396 01:03 ب.ظ

تعداد نمایش: 220

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.