نشست شهرداران استان فارس با مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/10/01

نشست شهرداران استان فارس با مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/10/01
پیوست ها

کد: 5008009

زمان انتشار: شنبه 4 دی 1395 10:43 ق.ظ

تعداد نمایش: 113

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.