اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداريهاي استان اصفهان

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.