مهندس خندان دل خبر داد:

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورگفت: درراستای اجرای تکلیف قانونی وزارت کشور مندرج در جزء (1) بند (ب) ماده 27 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی "امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی‌ربط" توسط این سازمان تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهردری ها و دهیاری های کشور، مهندس هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان خبر فوق اظهار داشت: این آیین‌نامه مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره در تاریخ 11/04/1397 به تصویب هیات محترم وزیران رسید.
وی افزود: این آیین‌نامه به منظور کاهش اثرات زیست محیطی دفع غیر اصولی و غیربهداشتی پسماندهای جامد روستایی تدوین گردیده و راهبردها و سیاست‌های لازم در آن تعیین شده است و بطوری که عناصر موظفه پسماند از تولید تا دفع بنحوی مورد ملاحظه قرار گرفته است.
خندان‌دل در خصوص وظایف استانداری‌ها در این آیین‌نامه نیز گفت: بر اساس ماده یک آیین‌نامه مصوب، استانداری‌ها موظف هستند مطابق با شرح خدماتی که متعاقبا توسط این سازمان ابلاغ می‌شود ظرف مدت یکسال برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط را با رویکرد منطقه‌ای (مشترک بین شهرداری ها و دهیاری ها) و با مشارکت و سرمایه‌گذاری حداکثری بخش غیردولتی، تهیه نمایند.
وی بیان داشت: بر اساس ماده چهار این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی مورد نیاز برای تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستایی را در سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.

 

کد: 50015538

زمان انتشار: چهارشنبه 13 تیر 1397 07:39 ب.ظ

تعداد نمایش: 616

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.