شورای شهر تهران انتخاب کرد:

مهندس افشانی گزینه شهرداری تهران

مهندس افشانی گزینه شهرداری تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران از میان چهار کاندیدای شهرداری سید محمد علی افشانی وحسینی مکارم را به عنوان دو گزینه نهایی انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی سارمان شهرداری ها ودهیاری های کشور به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، انتخاب دو گزینه نهایی احراز پست شهرداری تهران در شصت و دومین جلسه شورا آغاز شد.

بر اساس این گزارش اعضای شورای اسلامی شهر تهران از میان چهار گزینه،  مهندس سید محمد علی افشانی معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور و سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران را به عنوان دو گزینه نهایی انتخاب کردند.

کد: 50015199

زمان انتشار: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 03:16 ب.ظ

تعداد نمایش: 709

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.