بازدید کمیته فنی طرح بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس درونشهری از مراکز اصفهان و قزوین

بازدید کمیته فنی طرح بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس درونشهری از مراکز اصفهان و قزوین

اعضای کمیته فنی طرح بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس درونشهری فرسوده که امسال از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در احال اجراست از دو مرکز بازسازی اتوبوس ها در شهرهای اصفهان و قزوین بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در بازدیدی که از مرکز بازساری اتوبوس ها در شهر اصفهان به عمل آمد بر لزوم اصلاح قیمت‌های اعلامی اتوبوس‌های موضوع بازسازی و تعدیل قیمت‌ها به میزان مورد توافق جهت کمک به شهرداری‌های هدف تا کید شد.

همچنین بر لزوم رعایت کیفیت بازسازی در تمام مراحل طرح و  لزوم رعایت زمانبندی و تعیین تاریخ تحویل بخش اول ناوگان هم تاکید شد.

در این بازدید ازمرکز بازسازی شماره یک اصفهان،  روند بازسازی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرکز با همکاری سه پیمانکار کارهای تعمیر بدنه، رنگ، داخل کابین و کلیه فعالیت‌های غیر موتوری انجام می‌شد.

در ارزیابی عملکرد پیمانکاران ،ایرادهای عملکرد آنها توسط اعضاء کمیته فنی احصاء و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به رفع ایرادها اقدام مقتضی به عمل آید. همچنین مقرر شد پرداختی مرکز به پیمانکاران بر اساس نوع کار و کیفیت عملکرد آنها باشد تا به این وسیله یک فضای رقابتی جهت انجام کار کیفی شکل گیرد.

سایت مورد استفاده در مرکز شماره یک اصفهان شامل چند سوله و متناسب با فعالیت های بازسازی بود، به گونه‌ای که با افزایش میزان تجربه می‌توان از آن مرکز به نحو مقتضی در ادامه فرایند استفاده کرد.

در ادامه با حضور در مرکز شماره 2 اصفهان، روند تعمیرات فنی مورد بررسی قرار گرفت وتعمیرات در این بخش با استفاده از ظرفیت فنی نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی  در حال انجام بود که عملکرد قابل قبولی داشتند.

درجلسه پایانی با مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان و اعضاءکمیته فنی بر چند مورد تأکید شد که عبارت بود از:درخصوص کف سازی چوب های استفاده شده حتماً باید ضدآب باشد، ضخامت ورق‌های استفاده شده در اتاق نباید کمتر از 2 میل باشد، انجام فراید نقاشی حتماً باید در فضای بسته انجام شود، زوارهای مورد استفاده حتماً باید به صورت منظم و مطابق با نمونه‌ کارخانه‌ای نصب شود و در نهایت زمان تحویل بخش اول 13 شهریور تعیین شد.

همچنین ازمرکز بازسازی اتوبوسهای فرسوده در قزوین نیز بازدید به عمل آمد. مرکز فوق یک سایت کامل به مساحت نه هکتار با سوله‌های مجزا جهت انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه بازسازی است که به صورت اختصاصی برای طرح بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس فرسوده در نظر گرفته شده است.

فعالیت‌های اتاق سازی و تعمیرات فنی با بهره‌گیری از توان نیروهای سازمان به همراه تعدادی پیمانکار در بخش های مختلف انجام می گردد. در این مرکز فرایند بازسازی به صورت کلی به یک پیمانکار واگذار نشده و هر بخش توسط پیمانکار مشخص انجام می‌گردد.

یک انبار لوازم مورد نیاز برای بازسازی در این مرکز پیش بینی شده است که مطابق با ابلاغیه‌های انجام شده کلیه لوازم موجود در آن با مارک های معتبر و دارای نشان استاندارد است.

 در بخش نقاشی رنگ‌های استفاده شده از نوع رنگ درجه یک و با سفارش مستقیم سازمان اتوبوسرانی قزوین تولید شده است.

براساس نظر کمیته فنی ازمرکز بازسازی قزوین می توان به عنوان یکی از مراکز اصلی در فرایند بازسازی در ادامه طرح استفاده نمود.

در جلسه با مسئولان اتوبوسرانی قزوین برخی موارد از سوی کمیته فنی تأکید شد که عبارت بود از: درخصوص کف سازی چوب های استفاده شده حتماً باید ضدآب باشد، سرعت کار باید به گونه‌ای باشد که طبق برنامه زمانبندی نسبت به تحویل اقدام گردد و مقرر شد سازمان اتوبوسرانی قزوین ظرف مدت 3 روز نسبت به اعلام زمان تحویل جهت برنامه ریزی اقدام نماید.

کد: 5006286

زمان انتشار: سه شنبه 5 مرداد 1395 09:53 ق.ظ

تعداد نمایش: 30

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.