دستورالعمل نحوه ی استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداریها ،سازمانها،موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه وماده 44 آیین نامه مالی شهرداریها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.