50 هزار نفر از كاركنان قراردادي شهرداريهاي سراسر كشور با مجوز دولت تبديل وضعيت مي‌شوند

50 هزار نفر از كاركنان قراردادي شهرداريهاي سراسر كشور با مجوز دولت تبديل وضعيت مي‌شوند

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور از اخذ مجوز تبديل وضعيت از سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساماندهي كاركنان قراردادي در آندسته از شهرداري هايي كه بر اساس ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها ساختار سازماني خود را اصلاح نموده اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، محمد حسن آبادي با بيان خبر فوق گفت: پيرو ابلاغ دستورالعملهاي ساماندهي نيروهاي شهرداريها طي سالهاي اخير و پيگيريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از مبادي ذيربط، مجوز تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي شهرداريها از سازمان امور اداري و استخدامي اخذ شد.

وي افزود: بر اساس مجوز مذكور، شهرداريها بايد ساختار سازماني جديد را طبق ضوابط تشكيلاتي ابلاغي، به تاييد سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور رسانده باشند.

حسن آبادي در ادامه اظهار كرد: تاكنون ساختار سازماني نيمي از شهرداري ها تاييد و ابلاغ شده و ساختار سازماني ساير شهرداري ها نيز در دست بررسي و تاييد نهايي است.

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور اضافه كرد: شهرداري هايي كه ساختار سازماني جديد آنها ابلاغ شده است موظفند تا اقدامات لازم را براي انتصاب كاركنان رسمي و پيماني خود بر روي پست هاي سازماني جديد با رعايت شرايط احراز تصدي پست هاي سازماني و ساير مقررات مربوط بعمل آورده و به تاييد شوراي اداري و استخدامي ذيربط برسانند.

وي اضافه كرد: پس از انتصاب كاركنان پيماني و رسمي در پست هاي سازماني مصوب جديد تعداد و عناوين پستهاي بلاتصدي شهرداري مشخص خواهد شد.

وي با بيان اينكه لازم است شهرداريها اطلاعات و آمار نيروي انساني قراردادي را جمع بندي و جهت اخذ مجوز تبديل وضعيت به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور اعلام نمايند، افزود: به منظور ساماندهي نيروي انساني شاغل در شهرداري ها، دستورالعملي از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي اجرا به استانداري ها ابلاغ خواهد شد.

حسن آبادي در خاتمه متذكر شد: با اجراي دستورالعمل يادشده، نيروي انساني شاغل در شهرداري ها با حداقل سه سال سابقه كاري تمام وقت در شهرداري و دارا بودن شرايط احراز و كسب حدنصاب از طريق موفقيت در آزمون مربوط پس از تائيد گزينش، تبديل وضعيت استخدامي به پيماني مي‌يابند.

کد: 5008459

زمان انتشار: شنبه 16 بهمن 1395 02:35 ب.ظ

تعداد نمایش: 8166

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.