مهندس افشاني معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:

شهدا همواره فانوس و چراغ راه انسان هايي هستند كه در انتخاب مسير خويش ترديد دارند

شهدا همواره فانوس و چراغ راه انسان هايي هستند كه در انتخاب مسير خويش ترديد دارند

معاون عمراني وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور گفت: انقلاب اسلامي ايران، انقلابي براساس تبلور خواست مردم در جهت حاكميت و اراده بر سرنوشت خويش و همچنين حاكميت ارزش هاي اسلامي استوار است.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، سيد محمد علي افشاني در جشن انقلاب كه با حضور مديران و كاركنان اين سازمان برگزار شد؛ اظهار داشت: انقلاب يك حادثه تاريخي خاص در يك مقطع زماني و متعلق به يك گروه خاص نيست.

وي افزود: اين نبرد و جدال بين خير و شر در طول تاريخ بشر از ابتداي خلقت بوده و تا روز آخر هم وجود خواهد داشت. جدالي كه ما بين گروهي كه صاحب اختيار زور و قدرت ، ثروت بوده در مقابل گروهي كه همواره بر عليه ظلم و ستم درحال مبارزه است و براي برپايي عدل و داد آمادگي دارد تا تنها دارايي پر ارزش خويش يعني جان خود را در راه زندگي و آزادگي بشر فدا نمايد.

معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهيار ي هاي كشور با بيان اينكه انقلاب اسلامي آرمان هاي مقدس و بزرگي دارد، اظهار داشت: بزرگترين هدف انقلاب اسلامي حاكميت اراده ملت بر سرنوشت خويش است و به همين جهت تاكيد زيادي بر شعار محوري استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي شد.

وي در ادامه با تشريح مفاهيم بر گرفته از شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي ؛ استقلال را به معني رهايي از سلطه همه قدرت ها و حاكميت قدرت مردم دانست و آزادي را از جمله خصايل ايرانيان در طول تاريخ ناميد.

وي همچنين افزود: اراده حاكميت راي و انتخاب مردم در واژه جمهوري متبلور و اسلامي بودن آن هم اعتقاد ما مبني بر حياتبخش بودن تعاليم اسلامي در زندگي است.

افشاني اظهار داشت: يكي از مهمترين شاخص هاي اسلامي بويژه اسلام شيعي عدالت و عدم تبعيض است و از اين روي براي برپاداشتن اين انقلاب صدها هزار نفر از پاكترين فرزندان اين سرزمين شهيد شدند و جمع كثيري هم بعنوان جانباز در رنج و زحمت روزگار را سپري مي نمايند.

وي با اشاره به مقام شهدا آنها را فانوس و چراغ هدايت ساير انسان هايي دانستند كه در انتخاب مسير خويش مردد هستند ، اظهار داشت: شهدا براي حفظ اين انقلاب از همه هستي خويش گذشتند و هيچ چيزي براي خود نخواستند براي همين     مي بايست قدر اين انقلاب و ثروت عظيم معنوي را بدانيم .

افشاني گفت: ما بعنوان افرادي كه در خدمت مردم هستيم اگر منافع مردم را بر منافع خويش ترجيح داديم بدانيم كه در مسير حق ، در مسير انقلاب و در مسير حفاظت از خون شهيدان هستيم و اساس شاخص انقلاب مبتني بر توجه به اين معيارها مي باشدو در نهايت بدانيم كه اگر رضايت مردم حاصل شد مي توانيم دريابيم كه كار درست و گام صحيح را برداشته ايم.

 

کد: 50014260

زمان انتشار: چهارشنبه 18 بهمن 1396 09:50 ب.ظ

تعداد نمایش: 1161

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.