از سوی اسدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان اعلام شد:

فهرست موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

فهرست موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اعلام بانک اطلاعاتی موسسات حسابرسی(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به استانداری ها برای انتخاب توسط شوراهای اسلامی شهرها به منظور اجرای عملیات حسابرسی صورت های مالی شهرداری‌ها و واحدهای اجرایی تابعه آنها، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی اکبر اسدی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بانک اطلاعاتی موسسات حسابرسی ( عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )، حاوی رتبه‌های (1) تا 3 ، در چارچوب مفاد ماده (2) دستورالعمل " نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداری ها، سازمان ها ، موسسات و شرکت های وابسته وتابعه " ابلاغی به شماره 36963 مورخ 8 خرداد 96 وزیر محترم کشور که شرایط لازم برای انتخاب توسط شوراهای اسلامی شهر جهت اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی شهرداری‌ها و واحدهای اجرایی تابعه آنها را دارند، به استانداری های سراسر کشور ارسال شده است.

وی افزود: هدف از ارسال این بانک اطلاعاتی کمک به شورای اسلامی شهرها برای انتخاب مناسب حسابرس در شهرداریها و حسابرس و بازرس قانونی در سازمان ها ، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه آنها بر اساس جدول شماره (1) ذیل ماده (4) دستورالعمل مذکور در مهلت قانونی ذکر شده در تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل (حداکثر تاپایان شهریور ماه هرسال) و ثبت و درج مشخصات موسسه حسابرسی منتخب شورا در سامانه اعتبارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خواهد بود که بزودی تدوین می گردد.

اسدی اضافه کرد: این بانک اطلاعاتی ساز و کار لازم برای انتخاب صحیح و اصولی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، توسط شوراهای اسلامی شهر برای اجرای عملیات حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان و موسسات تابعه و وابسته به آنها را فراهم خواهد کرد.

وی بیان داشت: شورای اسلامی شهرها می توانند این فهرست را بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به نشانی Imo.org.ir (بخش دستورالعملها و بخشنامه ها) مشاهده و نسبت به انتخاب حسابرس وبازرس قانونی در شهرداری ها، سازمان ها و موسسات تابعه بر اساس دستورالعمل مذکور اقدام نمایند.

کد: 50015984

زمان انتشار: سه شنبه 26 تیر 1397 08:16 ق.ظ

تعداد نمایش: 511

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.