597 ميليارد تومان اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 95 به شهرداريها و دهياريها پرداخت شد

597 ميليارد تومان اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 95 به شهرداريها و دهياريها پرداخت شد

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری ها و دهياري های کشور از پرداخت بيش از پنج هزارو 973 ميليارد ريال (بيش از 597 ميليارد تومان) اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و دهياري ها، موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اسد معاني با بيان مطلب فوق گفت: از محل اعتبارات فوق الذكر مبلغ چهار هزار و 181 ميليارد ريال (‌بيش از 418 ميليارد تومان) در وجه شهرداري شهرهاي زير100 هزار نفر جمعيت واريز كه در سرفصل هاي پروژه هاي عمراني،‌ مديريت پسماند، آتش نشانی، توسعه گردشگری،کمک به تهیه برنامه پنج ساله شهرداری، کمک به بهبود عبور و مرور شهر، جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری، کمک به نوسازی بافت فرسوده شهری و آموزش هزينه شد.

وي همچنين گفت: مبلغ هزار و 792 ميليارد ريال ( بيش از 179 ميليارد تومان) از اعتبارات فوق در وجه دهياريهاي سراسر كشور واريز كه در سرفصل هاي پروژه هاي عمراني، مديريت ‌پسماند، توسعه گردشگري و آموزش هزينه شد.

معاني يادآور شد: اعتبارات فوق بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي به استانداريها تسیهم، توزیع و هزينه شد

کد: 5009172

زمان انتشار: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 12:04 ب.ظ

تعداد نمایش: 296

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.