فرازهاي قانون بودجه 95

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.