دستورالعمل نظارت بر اجراي توسعه و عمران شهر و برنامه پنجساله عمراني شهر و فعاليتهاي عمراني حوزه نفوذ آن

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.