موافقتنامه بين شهرداري كلانشهرها و شركت بهينه سازي مصرف سوخت امضاء شد

موافقتنامه بين شهرداري كلانشهرها و شركت بهينه سازي مصرف سوخت امضاء شد

طي مراسمي با حضور وزیر نفت، معاون عمران و توسعه امور شهري وروستايي وزير كشور و شهرداران و اعضای شورای شهر کلانشهرها، موافقتنامه بين شهرداري كلانشهرها و شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي پرداخت سهم هر مسافر مترويي بابت صرفه جويي حاصله در مصرف سوخت امضا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، براساس ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اجازه داده مي شود با سرمايه گذاراني كه منجربه كاهش مصرف انرژي مي گردند، قراردادي به منظور پرداخت سهم صرفه جويي حاصله از مصرف حامل هاي انرژي منعقد نمايند.

در همين راستا با عنايت به اينكه توسعه خطوط حمل و نقل ريلي درون شهري بعنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش مصرف سوخت مي باشد، جلسات متعددي از سال 1393 فيمابين شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور براي محاسبه مقدار صرفه جويي حاصله به ازاي هر نفر سفر مترويي تشكيل شد و در نهايت طي مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 1193526 مورخ 8 خرداد 96، رقم 9.8 سنت به ازاي صرفه جويي ناشي از افزايش هر سفر اضافي در سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري براي كلان شهرهاي كشور و بازپرداخت سرمايه گذاري به ازاي صرفه جويي محقق شده پس از شروع به كار واگن هاي جديد به تصويب رسيد.

مبناي شروع طرح سال 1396 مي باشد و در سال هاي بعدي به ازاء هر سفر اضافه شده به سيستم مترويي نسبت به سه ماهه اول سال 1396 بعنوان سال پايه، مبلغ بازپرداخت محاسبه و به قطار شهري مربوطه پرداخت خواهد شد.

براين اساس، قرارداد بين قطار شهري ها و شركت بهينه سازي مصرف سوخت براي بازپرداخت صرفه جويي از طرف شركت بهينه سازي به قطار شهري مربوطه، بعنوان عامل صرفه جويي، به امضاء رسيد.

بازپرداخت سرمایهگذاری‌ها در پروژه‌هایی که قرارداد آنها از سوی وزارت نفت تایید شده و به بهرهبرداری رسیده باشد، متناسب با تعداد سفرهای اضافی از طریق واگن‌های جدید، به میزان 9.8 سنت به ازای هر نفر سفر، به صورت تجمعی در تهران و کلانشهرها، حداکثر 2.6 میلیارد دلار (1.42 میلیارد دلار در تهران و 1.18 میلیارد دلار در کلانشهرها) و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان بازپرداخت خواهد بود.

با توجه به این‌که در مصوبه شورای اقتصاد برآورد صرفهجویی حاصل از یک واگن در سال، 142148 دلار برای تهران و 78863 دلار برای کلانشهرها در نظر گرفته شده، پیشبینی میشود با اجرای کامل این طرح در تهران تا پایان سال 1409، معادل 1421.5 میلیون دلار و در کلانشهرها تا پایان سال 1414 معادل 1182.91 میلیون دلار صرفهجویی حاصل شود.

با اجرای کامل این طرح در طول دوره، حدود 17.4 میلیارد لیتر در بنزین، 7.4 میلیارد مترمکعب در گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و 0.7 میلیارد لیتر در گازوئیل صرفهجویی میشود و انتشار گازهای گلخانهای 47.1 میلیون تن معادل دیاکسیدکربن کاهش خواهد یافت.  

 

                             تصاوير مرتبط  

 

کد: 50017400

زمان انتشار: چهارشنبه 2 آبان 1397 12:23 ب.ظ

تعداد نمایش: 425

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.