256 ميليارد تومان اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 96 به شهرداري ها پرداخت شد

256 ميليارد تومان اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 96 به شهرداري ها پرداخت شد

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری ها و دهياريهای کشور اعلام كرد: مرحله اول اعتبارات مربوط به عوارض فرآورده هاي نفتي قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1396 به ميزان بيش از 256 ميليارد تومان به تمامي شهرداري‌هاي كشور پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اسد معاني با بيان خبر فوق افزود: بيش از 43ميليارد تومان از اعتبار فوق به 10كلانشهر كشور شامل: تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد، قم، اهواز، كرج، اروميه و كرمانشاه و بيش از 213 ميليارد تومان به حساب 1232 شهرداري كشور واريز شد.

وي در ادامه توضيح داد: با توجه به ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور، تغييراتي نسبت به سنوات گذشته، در نحوه توزيع اعتبارات عوارض بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفته كه براساس آن بايستي12درصد عوارض مذكور به شهرداري کلانشهرها، 53 درصد به سایر شهرداريها و 35درصد به دهياريهاي كشور پرداخت شود.

معاني متذكر شد: اعتبار اخير براين اساس توزيع و پرداخت شده است.

کد: 5009175

زمان انتشار: سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 12:11 ب.ظ

تعداد نمایش: 331

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.