مهندس خندان دل:

شرايط فعلي كشور يك فرصت براي تلاش بيشتر در راستاي بهبود و ارتقاء جايگاه سازماني است

شرايط فعلي كشور يك فرصت براي تلاش بيشتر در راستاي بهبود و ارتقاء جايگاه سازماني است

نشست مهندس هوشنگ خندان‌دل معاون عمران، توسعه امور شهري وروستايي وزارت كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهيار ي هاي كشور با معاونين و مديران كل با هدف استماع گزارش عملكرد و اقدامات انجام شده در حوزه هاي تخصصي و همچنين بحث و بررسي در خصوص برنامه هاي جاري و آتي اين سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، هوشنگ خندان دل معاون عمران ، توسعه امور شهري وروستايي وزارت كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري‌هاي كشور با ابراز خرسندي از حضور مجدد در جمع مديران و كاركنان اين سازمان اظهار داشت: شرايط فعلي كشور كه بواسطه زورگويي ها و رفتارهاي خارج از عرف برخي كشورها حاصل شده است مي بايست بعنوان فرصتي در راستاي تلاش و كوشش بيشتر همگي ما تعريف شود تا بتوانيم عملكرد و اقدامات خود را بصورت مستمر بهبود بخشيده و از جايگاه كيفي ارتقاء دهيم.
وي افزود: با توجه به حجم نيروي انساني شاغل در بدنه شهرداري هاي سراسر كشور و احتساب خانواده آنها مي توانيم پي ببريم كه هر گونه تحول و تغيير در وضعيت اين قشر مي تواند چه تاثيرات منفي يا مثبتي را در بخش بزرگي از جامعه ايران ايفا نمايد .
خندان دل تصريح كرد: به همين جهت مي بايست تمامي مديران كارشناسان و افراد مسئول در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بعنوان يك سازمان ستادي سياستگذار  به شدت تلاش نمايند تا با توجه به محدوديت هاي مالي و غير مالي كه با آن دست بگريبان هستيم انشالله تحول مثبتي را رقم زده و طيف وسيع شهروندان از اين خدمات سود جويد.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين اظهار داشت: با توجه به موفقيت آميز بودن نتايج حاصله از اجراي داشبورد مديريتي كه در دوره گذشته انجام شده بود، بايد با جديت و اهتمام بيشتري در اين دوره نيز مورد استفاده مديران قرار گرفته و گسترش يابد.
شايان ذكر است در ابتداي اين نشست معاونين و مديران كل حوزه معاونت عمراني وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، گزارشي از اقدامات و عملكرد صورت گرفته در حوزه هاي تخصصي و زير مجموعه خود تشريح و پيشنهادهايي نيز در راستاي بهبود امور ارائه نمودند.

 

کد: 50015241

زمان انتشار: سه شنبه 1 خرداد 1397 09:50 ق.ظ

تعداد نمایش: 1125

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.