جلسه هماهنگی سند آسیب شناسی كلانشهر‌ها در حوزه مدیریت بحران تشکیل شد

جلسه هماهنگی سند آسیب شناسی كلانشهر‌ها در حوزه مدیریت بحران تشکیل شد

جلسه هماهنگی کارگروه تخصصی سند آسیب شناسی شهرداری كلانشهرها در حوزه مدیریت بحران به ميزباني سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط چهارشنبه 15 دي در اين سازمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجيد عبدالهي مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري در اين خصوص گفت: کلیات سند آسیب شناسی شهرداری‌ كلانشهر‌ها در حوزه مدیریت بحران در جلسه کمیته تخصصي کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت به تصویب رسید و مقرر شد وزارت کشور با همکاری دستگاه های دولتی متولی امر مديريت بحران جلساتي را برای تدقیق و تعیین احکام مورد نیاز برای تصویب این سند تشکیل دهد و نتایج را به کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت ارائه نماید که این جلسات بطور مستمر در سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در حال تشکیل است.

وي افزود: در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضران مقرر شد پيشنهادهاي مصوب در سند مذكور درج شود و دوباره به كمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت ارسال شود.

دبير كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور در خصوص سند آسیب شناسی شهرداری‌ها كلانشهر‌ها در حوزه مدیریت بحران گفت: این سند با رویکرد تاب آوری شهری و استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی ذیربط با همکاری سازمان مدیریت بحران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شده است و برای بررسی و طرح در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت با امضاي وزير محترم كشور تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.

وی افزود: سند آسیب شناسی مدیریت بحران کلانشهرهای کشور به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی کلان شهرها در برابر حوادث و بحران های طبیعی با انطباق آنها با چارچوب سندای(کاهش خطر بلایای جهانی)، سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات شهرداری‌ها، در راستای پیروی از الگوی تاب آوری شهرها در بحران به منظور رسیدن به یک سند واحد تهیه شده است.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای این سند توجه به بحث شهرهای تاب‌آور است در خصوص ویژگی های آن گفت: شهر تاب‌آور، شهری است که دارای مولفه‌های دوام، سازگاری، آمادگی، پایداری می باشد.

عبدالهي، تدوین برنامه عملیاتی ایجاد اتاق مدیریت بحران و فرماندهی حادثه در شهرها، اصلاح شرح خدمات طرح های توسعه شهری با رویکرد خطرپذیری و مدیریت بحران، تدوین شناسنامه مراکز حیاتی و حساس شهری، سازماندهی مشارکت شهروندان درامور ایمنی و مدیریت بحران شهری با تشکیل نیروهای داوطلب و واکنش اضطراری در قالب سلسله مراتب شهری، را از جمله پیشنهادهایی برشمرد که در سند آسیب شناسی مدیریت بحران در کلانشهرهای کشور مطرح شده است.

وی، تدوین برنامه و ایجاد پایگاه های چند منظوره پشتیبانی مدیریت بحران در شهرها، بهره گیری چند منظوره از فضاهای شهری و لحاظ موارد مرتبط با مدیریت بحران در طرح های موضوعی و موضعی شهرسازی و تامین و ایجاد زیرساخت های لازم جهت راه اندازی سیستمهای هشدار، هشدار سریع، پیش بینی، پیش آگاهی و ارزیابی خسارت در کلان شهرها را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این سند ذکر نمود.

عبدالهي، تهیه طرح جامع اسکان اضطراری و اسکان موقت کلانشهرها با رویکرد به مخاطرات محتمل بویژه زلزله و سیل، گنجاندن مباحث کاهش خطرپذیری در فرایند تهیه طرح های ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در حریم کلانشهرها و تدوین و اجرای برنامه جامع پاسخ سریع حین زلزله و سیل را از دیگر پیشنهادهایی برشمرد که در سند آسیب شناسی مدیریت بحران کلانشهرهای کشور مطرح شده است.

 

کد: 5008200

زمان انتشار: چهارشنبه 15 دی 1395 04:44 ب.ظ

تعداد نمایش: 164

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.