شیوه نامه مکان یابی و الزامات ایمنی و بهداشتی اتاق های مادر و کودک در فضاهای عمومی شهرها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.