50 دستگاه اتوبوس بازسازي شده در مركز قزوين به شهرداري ها تحويل شد

50 دستگاه اتوبوس بازسازي شده در مركز قزوين به شهرداري ها تحويل شد

50 دستگاه اتوبوس بازسازي شده در مركز بازسازي اتوبوس ها در شهر قزوين طي روزهاي اخير به چهار شهرداري تحويل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مرکز بازسازی اتوبوس های حمل و نقل عمومی شهری در قزوین طی تفاهم نامه ای در مرحله نخست اقدام تا پایان دی ماه باید 70 دستگاه اتوبوس بازسازی شده را به شهرداي هاي واجد شرايط تحویل مي داد كه در این خصوص تا پایان آذرماه 50 دستگاه از این ناوگان آماده و بین شهرهای مشمول توزیع شد.

از اين 50 دستگاه اتوبوس،20 دستگاه به شهرداي رشت، 22 دستگاه به شهرداری قزوین، 4 دستگاه به شهرداري محمديه و 4 دستگاه به شهرداری الوند تحويل شد.

پيش از اين 52 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مرکز مشهد به شهرداری های استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی،50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مرکز بازسازی تهران به شهرداری های استان تهران،50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مركز بازساري اصفهان به شهرداري هاي استان اصفهان و ساوه و شهركرد و 60 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مركز بازساري اهواز به شهرداري هاي استان خوزستان تحويل شد.

طرح بازسازي 1500 دستگاه اتوبوس شهري در سال 95، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» دراجراي سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، در راستاي تقویت و بروزرسانی اتوبوس هاي موجود حمل و نقل عمومی درون شهري با امکانات موجود داخلی و به منظور افزایش ظرفیت جابجایی مسافر در سامانه اتوبوسرانی شهري در سال 1395 از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اجرایی می شود.

در مرحله اول اجراي اين طرح،470 دستگاه اتوبوس در پنج مرکز بازسازی اتوبوس ها در شهرهای اصفهان، اهواز، تهران، قزوین و مشهد بازسازي مي شود.

کد: 5008098

زمان انتشار: شنبه 11 دی 1395 11:11 ق.ظ

تعداد نمایش: 10

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.