زيارتي نصرآبادي مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري‏ها و دهياري هاي كشور خبر داد:

شكل‌گيري حدود 895 شركت تعاوني دهياري‌ها با عضويت حدود 20 هزار دهياري در كشور

شكل‌گيري حدود 895 شركت تعاوني دهياري‌ها با عضويت حدود 20 هزار دهياري در كشور

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، اسماعيل زيارتي نصرآبادي در جمع مديران و معاونين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ضمن اشاره به شكل‌گيري حدود 895 شركت تعاوني دهياري‌ها با عضويت حدود 20 هزار دهياري در كشور به برگزاري مجمع عمومي تعاوني دهياري‌ها حداكثر طي چهارماه پس از پايان سال مالي تأكيد نمود.

وي بيان نمود: اين الزام قانوني در حالي است كه بخشي از اموال و دارايي‌هاي دهياري‌ها در اين تعاوني‌ها در قالب آورده اوليه و سرمايه‌گذاري متمركز شده است و برگزاري مجمع عمومي در موعد مقرر، گام مؤثري در راستاي شفافيت مالي، صيانت از اموال و دارايي‌هاي دهياري‌ها و انتشار و آگاهي اعضا (دهياري‌ها) از عملكرد مالي تعاوني به شمار مي‌رود.

وي اشاره نمود: چگونگي تشكيل مجمع عمومي تعاوني ها تابع "آيين‌نامه تشكيل مجمع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني" است كه البته بخشي از آيين‌نامه مذكور با تصويب "قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 اصلاح و از سوي وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است. بر اساس ماده 3 آيين‌نامه مذكور، مجمع عمومي تعاوني‌ها بايد درموعد مقرر و ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی با دستور كار مشخص برگزار و عملكرد و صورت‌هاي مالي سال گذشته تعاوني مورد تصويب مجمع عمومي قرار گيرد.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و مديريت روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردر ادامه خاطر نشان داشت: در راستاي آسيب‌شناسي و نظم بخشيدن به امور اجرايي تعاوني دهياري‌ها در سال گذشته از طريق همكاري مشترك با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شيوه‌نامه "بازديد و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها" تهيه و ابلاغ شد. بر اين اساس با شكل‌گيري گروه‌هاي بازديد و همكاري نمايندگان دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌ها و ادارات‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها، اقدامات خوبي در زمينه بررسي ميداني عملكرد تعاوني دهياري‌ها انجام و آموزش‌هاي لازم براي رفع نواقص و ايرادات مربوط صورت پذيرفت.

زيارتي نصرآبادي افزود:كه تشكيل شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها در كشور با هدف ‌ايجاد درآمد پايدار براي دهياري‌ها و كمك به نهادهاي مذكور جهت خدمت‌رساني بيشتر به روستاييان و همچنين كمك به افزايش توليد و بازاررساني توليدات روستا انجام شده است. از اين رو تعاوني‌هاي مذكور فرصت‌هاي بالقوة اقتصادي در روستاها به شمار مي‌روند و پويايي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي آن‌ها اثر مطلوبي بر رونق توليد روستاها و بهبود وضعيت معيشتي روستاييان خواهد داشت.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد؛ با افزايش سطح آگاهي و دانش اعضا و مديران تعاوني دهياري‌ها، شفافيت صورت‌هاي مالي و عملكردي، برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و بلند مدت و همچنين بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني موجود، در آينده شاهد توسعه بيشتر تعاوني دهياري‌ها و اثرگذاري بيشتر آن‌ها در نظام توسعه‌اي روستاهاي كشور باشيم.

کد: 50015152

زمان انتشار: یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 01:14 ب.ظ

تعداد نمایش: 204

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.