اطلاعات پروژه های موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 شهرداریها در حال ارسال است

اطلاعات پروژه های موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 شهرداریها در حال ارسال است

معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اختصاص اعتبار برای اجرای آنها در حال ارسال است.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی نوذرپور با بیان مطلب فوق در زمینه اعتبارت فوق گفت: در راستای تحقق مفاد دستورالعمل ابلاغی توزیع اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سـال95 کل کشور، اعتبارات کمک به اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و حمل ونقل تـا سـقف میـزان ابلاغ شده به استان ها توزیع خواهد شد.

وی افزود: ضوابط و شرایط تخصیص و نحـوه معرفـی شـهرهای واجـد شـرایط در دو بخـش       شرایط عمومی و نیز ضوابط اختصاصی هریک از سرفصلها در شیوه نامه ابلاغی به استانداری ها، تشریح شده است.

به گفته وی، عتبارات موضوع این شیوه نامه بر اساس سیاستهای کلان کشور، قوانین و اسناد فرادست، اولویتهای دولت و تکالیف ملی سازمان به شهرهائی که از سوی حوزه معاونت امور شهرداری ها حائز شرایط تشخیص داده شوند، در عناوین اعلام شده تخصیص خواهد یافت.

نوذرپور، پروژه های خدمات شهری را از عناوین مشخص شده ذکر نمود و گفت: این حوزه شامل پروژه های مدیریت پسماندهای شهری، جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری و احداث ایستگاه های آتش نشانی شهری است.

وی پروژه های عمرانی را دیگر عنوان این موضوع برشمرد و اظهار کرد: این حوزه شامل پروژه های کمک به نوسازی بافتهای فرسوده شهری، اجرای پروژه های گردشگری و تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری است.

وی پروژه های حوزه حمل و نقل را موضوع سوم برشمرد و افزود: این حوزه شامل پروژه های بهبود عبور و مرور است.

نوذرپور در ادامه گفت: نشست هماهنگی برای تشریح شیوه نامه توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی و خدماتی، حمل و نقل شهرداری ها و مدیریت پسماند شهری و روستائی موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور روز 27 تیر ماه از سوی معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این سازمان با حضور نمایندگان استانداری ها  تشکیل و توضیحات مربوط به این موضوع برای آنها ارائه و به پرسشهای مطرح پاسخ داده شد.

وی در ادامه گفت: مطابق بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، تخصیص  اعتبار  فقط  برای  شهرهای  با  جمعیت  کمتر  از یکصدهزار نفر خواهد بود و ملاک جمعیت برای هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سال 1390) است.

وی اضافه کرد: تمامی  تقاضاهای  شهرداری ها  و  مستندات  موردنیاز  جمع بندی  و باید  از  طریق  معاونت  امور  عمرانی  استانداریها در قالب بسته پروژههای عمرانی و خدماتی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال شود.

نوذرپور توضیح داد: نظارت  بر  حسن  اجرای  کار  و  تایید  پیشرفت اجرای  پروژه ها،  از  طریق  معاون  امور  عمرانی  استانداری،  صورت خواهد گرفت و مرحله  دوم  اعتبارات  پس  از  اعلام  میزان  پیشرفت  فیزیکی  پروژهها  توسط  معاونت  امور  عمرانی  استان،  و  تایید معاونت امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: پرداخت اعتبارات، متناسب با تخصیص از خزانه بوده و پرداخت کامل آن منوط به تحقق صددرصد تخصیص بودجه پیش بینی شده است و شهرداری هایی که از اعتبارات فوق بهره مند می شوند،  باید اعتبارات دریافتی را در همان پروژه هزینه نموده و در صورت عدم رعایت این مهم، مرحله دوم اعتبارات پرداخت نخواهد شد.

وی همچنین گفت: تکمیل کاربرگ های مربوط به شیوه نامه  توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی و خدماتی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، شامل مشخصات کلی پروژه و نحوه تامین منابع مالی برای هریک از طرح ها و پروژه ها و فهرست پروژه های عمرانی، خدماتی و حمل و نقل پیشنهادی شهرداری های استان ، الزامی است.

به گفته وی، علاوه  بر  تکمیل  کاربرگ  های  شماره  یک و دو ،  تکمیل کاربرگ های  تخصصی  هر  یک از  پروژه  های  عمرانی، خدماتی و حمل  نقل این شیوه نامه الزامی است.

نوذرپور در خاتمه گفت: مشخصات پروژه های واجد شرایط استان ها باید در چارچوب ضوابط و شاخص های مندرج در شیوه نامه ابلاغی و با تکمیل و ارسال کاربرگ ها و جداول مورد نظر به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال شود و در صورت تائید معاونت امور شهرداری ها، اعتبارات لازم پرداخت می شود.

کد: 5006810

زمان انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1395 08:31 ق.ظ

تعداد نمایش: 399

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.