گزارش تصویری از سفر یک روزه مهندس افشانی معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور به استان فارس

گزارش تصویری از سفر یک روزه مهندس افشانی معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور به استان فارس

n3582733-6330844 n3582733-6330845 n3582733-6330846 n3582733-6330847 n3582733-6330848 n3582733-6330860 n3582733-6330865 n3582733-6330867 n3582733-6330870 n3582733-6330872 n3582733-6330873 n3582733-6330874 n3582733-6330875 n3582733-6330876 n3582733-6330877

کد: 50014746

زمان انتشار: شنبه 26 اسفند 1396 01:45 ق.ظ

تعداد نمایش: 360

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.