لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس تقدیم شد

لایحه معافیت دهیاری‏ ها از قانون مالیات های مستقیم به مجلس تقدیم شد

رئیس جمهوری لایحه 'اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب– 1366 با اصلاحات بعدی آن' پس از تصویب در هیات وزیران جهت مراحل تقنینی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در لایحه ارسالی رئیس جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه 'اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن' که به پیشنهاد وزارت کشور درجلسه 18 /12 /1395 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه در بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن' بعد از عبارت 'شهرداریها' عبارت 'و دهیاریها ' اضافه می شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: این لایحه با عنایت به اینکه دهیاری‏ ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده ‏اند و عموما براساس کمک ‏های دولت و درآمدهای محدود محلی اداره شده و کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری براساس ماده 14 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‏ ها، منحصراً به مصرف همان روستا می ‏رسد.

در ادامه آمده: با توجه به اینکه بر اساس ماده 10 اساسنامه یاد شده وظایف دهیاری‏ ها غالبا مشابه وظایف شهرداری است ولی در قانون مالیاتهای مستقیم فقط شهردایها از پرداخت مالیات های موضوع قانون مذکور معاف هستند ، لذا لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم را با هدف حمایت از دهیاری ها به تصویب رسیده است و برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

 

کد: 5009348

زمان انتشار: دوشنبه 22 خرداد 1396 07:15 ب.ظ

تعداد نمایش: 520

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.