دكتر جندقيان معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خبرداد:

توزيع تعداد 99 دستگاه خودروي آتش نشاني نيمه سنگين بين دهياري هاي داراي شرايط در سراسر كشور

توزيع تعداد 99 دستگاه خودروي آتش نشاني نيمه سنگين بين دهياري هاي داراي شرايط در سراسر كشور

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور گفت: تعداد 99 دستگاه خودروي آتش نشاني نيمه سنگين بين دهياري هاي داراي شرايط در سراسر كشور توزيع شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سعيد رضا جندقيان در جمع مديران حوزه معاونت دهياري هاي اين سازمان اظهار داشت: به منظور افزايش ايمني و تجهيز واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني دهياري هاي كشور از محل وجو بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كشور تجهيز گرديد.

وي گفت: با عنايت و ضرورت افزايش سطح ايمني و كاهش تلفات در حوادث آتش سوزي در روستاها ي كشور در سال جاري 99 خودرو آتش نشاني نيمه سنگين توسط اين سازمان برابر محل وجوه در بودجه سال 95 خريداري و تحويل واحد هاي آتش نشاني روستايي جهت تجهيز در زمان وقوع حوادث به 800 واحد آتش نشان تحويل نمود.

جندقيان اظهار داشت: همچنين اين سازمان در نظر دارد دوره هاي آموزشي بد و حين خدمت تخصصي با بهره گيري از منابع قانوني و ظريفت هاي مراكز آموزشي در مشاغل عملياتي آتش نشاني در روستاها اجرايي و به واحد آتش نشاني جهت شركت در سراسر كشور اعلام نمايند.

کد: 50014303

زمان انتشار: سه شنبه 24 بهمن 1396 05:36 ب.ظ

تعداد نمایش: 1227

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.