واگذاري ماشين حمل زباله و آتش نشاني نيمه سنگين به دهياري ها

واگذاري ماشين حمل زباله و آتش نشاني نيمه سنگين به دهياري ها

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعلام اينكه 32 دستگاه ماشين آتش نشاني نيمه سنگين پايان سال 95 به دهياريهاي واجد شرايط واگذار شد، اعلام كرد:30 دستگاه ماشين حمل زباله نيمه سنگين هم در حال واگذاري به دهياري هاست.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اسد معاني با بیان مطلب فوق گفت: قرارداد تولید 182 دستگاه ماشين حمل زباله نيمه سنگين به منظور واگذاري به دهياري ها، زمستان سال گذشته با يك شرکت داخلي منعقد شد و بخش اول آن به تعداد 30 دستگاه در حال واگذاري است.

وي متذکر شد: 90 درصد مبلغ اين خودرو براي دهياري هاي با جمعيت بيش از هزار نفر توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مابقي از سوي دهياري پرداخت مي شود.

وي اضافه كرد: 95درصد مبلغ این خودرو براي دهياري هاي با جمعيت هزار نفر و كمتر از سوي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 5 درصد مابقي از سوي  دهياري پرداخت مي شود.

معاني در ادامه اظهار كرد: اين ماشين آلات با توجه به نظرسنجي هاي صورت گرفته از دهياري ها در سال گذشته و همچنين مطابق اعلام درخواستهاي آنها از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از طريق شركت هاي داخلي تهيه و واگذار مي شود.

وي بابيان اينكه توجه ویژه به حفظ محيط زيست در مناطق شهري و روستایی از جمله جمع آوری، حمل و دفع اصولي پسماندها و مکان‌یابی و مدیریت آنها در اولويت كاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قرار دارد، ابرازاميدواري نمود كه اختصاص اين ماشين ها در كنار توجه دهیاري ها و شوراها به مدیریت صحيح پسماندها؛ زمينه ارتقاي سطح بهداشت و حفاظت از محیط‌زیست در اين مناطق را فراهم نمايد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه اظهار كرد: 32 دستگاه ماشين آتش نشاني نيمه سنگين ساخت داخل پايان سال گذشته مطابق درخواستهاي رسيده به دهياريهاي واجد شرايط واگذار شد.

معاني افزود: 85 درصد مبلغ اين ماشين هاي آتش نشاني نيمه سنگين از سوي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت شده است.

وي ابراز اميدواري نمود كه بهره برداري صحيح از اين خودروها، ضريب ايمني در مناطق روستايي كشور را افزايش دهد و پايگاه هاي آتش نشاني دهياري ها با آمادگي مطلوب در مقابله با سوانح اقدام نمايند.

معاني همچنين گفت: نمونه يك خودروي آتش نشاني نيمه سنگين ويژه دهياري ها، به تازگي به تائيد كميته فني سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسيده است.

وي توضيح داد: مجموع قرارداد توليد اين خودروي آتش نشاني نيمه سنگين 99 دستگاه است كه مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده، طي شش ماهه اول سال جاري بصورت كامل تحويل دهياري هاي واجد شرايط خواهد شد و قسمت اعظم مبلغ آن از سوي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت مي شود.

کد: 5009130

زمان انتشار: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 02:12 ب.ظ

تعداد نمایش: 404

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.