گزارش آماری طرح نوسازی 90 هزار دستگاه تاكسی فرسوده

1 2 3 4 5 6 7

طرح بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس فرسوده

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.