ديدار نماينده هاي سراوان، آباده و شاهين شهر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/15

ديدار نماينده هاي سراوان، آباده و شاهين شهر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/15
پیوست ها

کد: 50013049

زمان انتشار: سه شنبه 16 آبان 1396 11:41 ق.ظ

تعداد نمایش: 398

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.