مراسم اعطاي احكام شهرداران بجنورد و سنندج از سوي مهندس افشاني - 1396/08/21

مراسم اعطاي احكام شهرداران بجنورد و سنندج از سوي مهندس افشاني - 1396/08/21
پیوست ها

کد: 50013147

زمان انتشار: دوشنبه 22 آبان 1396 10:46 ق.ظ

تعداد نمایش: 381

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.