اداره کل امور پشتیبانی

 

اداره كل پشتيباني

 

سيد سعيد حسيني
رئيس اداره تجهيزات و پشتيباني
63901273


 

اخبار

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.