گزارش تصویری

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر الگوهای سنتی روستازیست جهت توسعه روستایی - 95/05/03

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر الگوهای سنتی روستازیست جهت توسعه روستایی - 95/05/03

نشست بررسی دستاوردهای توسعه روستایی کشور کره جنوبی و مدل ساموئل اندونگ -95/5/3

نشست بررسی دستاوردهای توسعه روستایی کشور کره جنوبی و مدل ساموئل اندونگ -95/5/3

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/4/28

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/4/28

بازدید قائم مقام و مديران سازمان از  دهیاری های استان گلستان - 95/04/30

بازدید قائم مقام و مديران سازمان از دهیاری های استان گلستان - 95/04/30

همایش توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتي در استان گلستان - 95/04/30

همایش توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتي در استان گلستان - 95/04/30

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شهرستان آق قلا  - 95/04/30

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شهرستان آق قلا - 95/04/30

نشست مشورتی مدیران عامل قطارشهری ها - 95/4/22

نشست مشورتی مدیران عامل قطارشهری ها - 95/4/22

ديدار نمايندگان كاشان و آران و بيدگل و بم با مديران سازمان - 1395/4/21

ديدار نمايندگان كاشان و آران و بيدگل و بم با مديران سازمان - 1395/4/21

نشست هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور با قائم مقام سازمان - 1395/04/09

نشست هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور با قائم مقام سازمان - 1395/04/09

نشست اتحاديه تاكسيراني  با قائم مقام سازمان - 1395/04/09

نشست اتحاديه تاكسيراني با قائم مقام سازمان - 1395/04/09

مراسم معارفه سرپرست جديد معاونت دهياريها و قدرداني از خدمات معاون پيشين - 1395/4/2

مراسم معارفه سرپرست جديد معاونت دهياريها و قدرداني از خدمات معاون پيشين - 1395/4/2

محفل انس با قرآن كريم در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 1395/4/1

محفل انس با قرآن كريم در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 1395/4/1

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس و قائم مقام و مديران سازمان - 1395/3/31

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس و قائم مقام و مديران سازمان - 1395/3/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9...14

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.