گزارش تصویری

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اهواز - 1395/06/17

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اهواز - 1395/06/17

نشست تخصصي مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي كشور - اروميه -11و 1395/06/10

نشست تخصصي مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي كشور - اروميه -11و 1395/06/10

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شرکت عقاب افشان سمنان - 1395/06/07

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شرکت عقاب افشان سمنان - 1395/06/07

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/01

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/01

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

بازدید قائم مقام سازمان از مرکز بازسازی اتوبوس های شهری در تهران - 1395/05/24

بازدید قائم مقام سازمان از مرکز بازسازی اتوبوس های شهری در تهران - 1395/05/24

فرآيند بازسازی اتوبوسهاي شهري در تهران - 1395/05/24

فرآيند بازسازی اتوبوسهاي شهري در تهران - 1395/05/24

نشست تخصصي ساختار و تشكيلات شهرداريها - 1395/05/24

نشست تخصصي ساختار و تشكيلات شهرداريها - 1395/05/24

نشست فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس با رئيس و مديران سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 95/05/19

نشست فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس با رئيس و مديران سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 95/05/19

نشست بخشداران، شهرداران و دهیاران استان یزد با رئیس سازمان شهردای ها ودهیاری های کشور - 95/05/14

نشست بخشداران، شهرداران و دهیاران استان یزد با رئیس سازمان شهردای ها ودهیاری های کشور - 95/05/14

نشست بررسی مسائل شهرداری کلانشهر شیراز - 95/05/13

نشست بررسی مسائل شهرداری کلانشهر شیراز - 95/05/13

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهرداری ورشکسته با سخنرانی دکتر بهرام وهابی - 95/05/12

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهرداری ورشکسته با سخنرانی دکتر بهرام وهابی - 95/05/12

جلسه کارگروه تخصصی بیمه و بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران - 95/05/06

جلسه کارگروه تخصصی بیمه و بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران - 95/05/06

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

1 2 3 4 5 6 7 8 9...15

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.