گزارش تصویری

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

بازدید قائم مقام سازمان از مرکز بازسازی اتوبوس های شهری در تهران - 1395/05/24

بازدید قائم مقام سازمان از مرکز بازسازی اتوبوس های شهری در تهران - 1395/05/24

فرآيند بازسازی اتوبوسهاي شهري در تهران - 1395/05/24

فرآيند بازسازی اتوبوسهاي شهري در تهران - 1395/05/24

نشست تخصصي ساختار و تشكيلات شهرداريها - 1395/05/24

نشست تخصصي ساختار و تشكيلات شهرداريها - 1395/05/24

نشست فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس با رئيس و مديران سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 95/05/19

نشست فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس با رئيس و مديران سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- 95/05/19

نشست بخشداران، شهرداران و دهیاران استان یزد با رئیس سازمان شهردای ها ودهیاری های کشور - 95/05/14

نشست بخشداران، شهرداران و دهیاران استان یزد با رئیس سازمان شهردای ها ودهیاری های کشور - 95/05/14

نشست بررسی مسائل شهرداری کلانشهر شیراز - 95/05/13

نشست بررسی مسائل شهرداری کلانشهر شیراز - 95/05/13

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهرداری ورشکسته با سخنرانی دکتر بهرام وهابی - 95/05/12

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهرداری ورشکسته با سخنرانی دکتر بهرام وهابی - 95/05/12

جلسه کارگروه تخصصی بیمه و بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران - 95/05/06

جلسه کارگروه تخصصی بیمه و بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران - 95/05/06

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

نشست تخصصی مدیریت شهری با موضوع شهر پر بازی - 95/05/05

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/05/04

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر الگوهای سنتی روستازیست جهت توسعه روستایی - 95/05/03

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر الگوهای سنتی روستازیست جهت توسعه روستایی - 95/05/03

نشست بررسی دستاوردهای توسعه روستایی کشور کره جنوبی و مدل ساموئل اندونگ -95/5/3

نشست بررسی دستاوردهای توسعه روستایی کشور کره جنوبی و مدل ساموئل اندونگ -95/5/3

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/4/28

ديدار نمايندگان مجلس با قائم مقام و مديران سازمان - 1395/4/28

بازدید قائم مقام و مديران سازمان از  دهیاری های استان گلستان - 95/04/30

بازدید قائم مقام و مديران سازمان از دهیاری های استان گلستان - 95/04/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9...15

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.