گزارش تصویری

آیین بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مركز اصفهان - 95/07/13

آیین بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده در مركز اصفهان - 95/07/13

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر قم - 95/07/14

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر قم - 95/07/14

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/07/12

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/07/12

مراسم واگذاری 50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداری های استان تهران - 1395/07/06

مراسم واگذاری 50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداری های استان تهران - 1395/07/06

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/07/05

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/07/05

مراسم واگذاري 52 دستگاه اتوبوس بازسازي شده به شهرداري هاي خراسان رضوي و استانهاي همجوار (2) - مشهد - 1395/06/29

مراسم واگذاري 52 دستگاه اتوبوس بازسازي شده به شهرداري هاي خراسان رضوي و استانهاي همجوار (2) - مشهد - 1395/06/29

مراسم واگذاري 52 دستگاه اتوبوس بازسازي شده به شهرداري هاي خراسان رضوي و استانهاي همجوار (1) - مشهد - 1395/06/29

مراسم واگذاري 52 دستگاه اتوبوس بازسازي شده به شهرداري هاي خراسان رضوي و استانهاي همجوار (1) - مشهد - 1395/06/29

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر کرج- 1395/06/24

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر کرج- 1395/06/24

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر تبريز - 1395/06/24

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر تبريز - 1395/06/24

ديدار نماينده راميان و آزاد شهر در مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/20

ديدار نماينده راميان و آزاد شهر در مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/20

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اهواز - 1395/06/17

نشست بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اهواز - 1395/06/17

نشست تخصصي مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي كشور - اروميه -11و 1395/06/10

نشست تخصصي مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي كشور - اروميه -11و 1395/06/10

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شرکت عقاب افشان سمنان - 1395/06/07

بازدید قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از شرکت عقاب افشان سمنان - 1395/06/07

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/01

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/06/01

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

جلسه بررسي مسائل شهرداري كلانشهر اصفهان - 95/05/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9...16

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.