گزارش تصویری

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي اراك، كرمان، تربت حيدريه، ايلام و ممسني در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/08

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده هاي سمنان،خواف و رشتخوار ، بندر لنگه و بابلسر در مجلس با مهندس افشاني - 1396/08/07

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

ديدار نماينده دهلران با مهندس افشاني - 1396/08/03

مراسم اعطاي احكام شهرداران اروميه ، آمل و نيشابور از سوي مهندس افشاني - 1396/08/01

مراسم اعطاي احكام شهرداران اروميه ، آمل و نيشابور از سوي مهندس افشاني - 1396/08/01

نشست توسعه شهري و روستايي استان خوزستان با حضور مهندس افشاني و شهرداران و روساي شوراها - 1396/07/27

نشست توسعه شهري و روستايي استان خوزستان با حضور مهندس افشاني و شهرداران و روساي شوراها - 1396/07/27

مراسم اعطاي احكام شهرداران اراك ، ساوه ، نسيم شهر و شهر قدس از سوي مهندس افشاني - 1396/07/25

مراسم اعطاي احكام شهرداران اراك ، ساوه ، نسيم شهر و شهر قدس از سوي مهندس افشاني - 1396/07/25

دیدار نماینده نهاوند با رئیس سازمان - 1396/07/24

دیدار نماینده نهاوند با رئیس سازمان - 1396/07/24

نشست هماهنگي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كلانشهرها - 1396/07/22

نشست هماهنگي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كلانشهرها - 1396/07/22

بازديد مهندس افشاني از زيرساختهاي مرز خسروي - 1396/07/20

بازديد مهندس افشاني از زيرساختهاي مرز خسروي - 1396/07/20

سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15

سخنراني رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همايش ملي روز روستا و عشاير - 1396/07/15

مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12

مراسم اعطاي احكام 8 شهرداراز سوي معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور - 1396/07/12

مراسم معارفه مهندس افشاني معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزيرکشور و تكريم مهندس خندان دل- 1396/07/01

مراسم معارفه مهندس افشاني معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزيرکشور و تكريم مهندس خندان دل- 1396/07/01

اعطای احکام شهرداران جدید مشهد و یزد - 1396/06/26

اعطای احکام شهرداران جدید مشهد و یزد - 1396/06/26

نشست مديريت سفيد بالك ها در فضاي سبز و راهكارهاي مقابله با آن در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-1396/06/22

نشست مديريت سفيد بالك ها در فضاي سبز و راهكارهاي مقابله با آن در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-1396/06/22

نشست مدیران عامل سازمان‌های مدیریت بار و مسافر شهرداری‌ها- 1396/06/22

نشست مدیران عامل سازمان‌های مدیریت بار و مسافر شهرداری‌ها- 1396/06/22

1 2 3 4 5 6 7 8...20

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.