گزارش تصویری

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از  نمايشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری - 1395/10/16

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از نمايشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری - 1395/10/16

بيست و نهمين نشست مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور - 1395/10/16

بيست و نهمين نشست مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور - 1395/10/16

 افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با حضور مهندس خندان دل - 1395/10/14

افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با حضور مهندس خندان دل - 1395/10/14

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ازنمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر - 1395/10/15

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ازنمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر - 1395/10/15

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/13

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/13

پنجمين جلسه كارگروه ملي وام دهياري‌ها - 1395/10/08

پنجمين جلسه كارگروه ملي وام دهياري‌ها - 1395/10/08

نشست تشريح دستورالعمل ماده 3 آئین نامه اجرای نحوه انجام معاینه فنی - 1395/10/07

نشست تشريح دستورالعمل ماده 3 آئین نامه اجرای نحوه انجام معاینه فنی - 1395/10/07

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/06

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/06

معارفه هيربد معصومي معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور - 1395/10/05

معارفه هيربد معصومي معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور - 1395/10/05

نشست شهرداران استان فارس با مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/10/01

نشست شهرداران استان فارس با مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/10/01

بازدید مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از قطار شهري شیراز - 1395/10/01

بازدید مهندس خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از قطار شهري شیراز - 1395/10/01

نشست مديران عامل سازمانهاي مديريت پسماند شهرداري ها - جزيره كيش - 95/09/29

نشست مديران عامل سازمانهاي مديريت پسماند شهرداري ها - جزيره كيش - 95/09/29

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/09/29

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/09/29

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از نمايشگاه شهر ايده‌آل - 95/09/28

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از نمايشگاه شهر ايده‌آل - 95/09/28

پنل هاي تخصيصي هفتمين همايش شهر ايده آل - جزيره كيش - 1395/09/28

پنل هاي تخصيصي هفتمين همايش شهر ايده آل - جزيره كيش - 1395/09/28

1 2 3 4 5 6 7 8...17

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.