گزارش تصویری

مراسم تجليل از بازنشستگان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/12/24

مراسم تجليل از بازنشستگان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 1395/12/24

امضاي قرارداد ساخت 215 دستگاه واگن مترو در داخل كشور - 1395/12/23

امضاي قرارداد ساخت 215 دستگاه واگن مترو در داخل كشور - 1395/12/23

همايش مديران كل دفاتر امور روستايي استانداريهاي سراسر كشور - 1395/12/24

همايش مديران كل دفاتر امور روستايي استانداريهاي سراسر كشور - 1395/12/24

همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریها - 1395/12/11

همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریها - 1395/12/11

مراسم توديع و قدرداني از خدمات مهندس راحتي قائم مقام سازمان- 1395/12/10

مراسم توديع و قدرداني از خدمات مهندس راحتي قائم مقام سازمان- 1395/12/10

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/12/09

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/12/09

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/12/02

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/12/02

مراسم معارفه مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي و سرپرست حوزه رياست و روابط عمومي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 95/11/27

مراسم معارفه مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي و سرپرست حوزه رياست و روابط عمومي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - 95/11/27

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/11/25

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/11/25

مراسم جشن پيروزي انقلاب در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 95/11/19

مراسم جشن پيروزي انقلاب در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 95/11/19

افتتاح سامانه سيمفا با حضور معاون اول رئيس جمهور- 1395/11/16

افتتاح سامانه سيمفا با حضور معاون اول رئيس جمهور- 1395/11/16

تجديد پيمان كاركنان سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با آرمانهاي امام راحل - 95/11/10

تجديد پيمان كاركنان سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با آرمانهاي امام راحل - 95/11/10

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/27

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/27

بازديد رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از طرح هاي عمران شهري اراك - 95/10/23

بازديد رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از طرح هاي عمران شهري اراك - 95/10/23

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/20

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/20

1 2 3 4 5 6 7...17

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.