گزارش تصویری

جلسه هماهنگي كميته نظارت بر آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداري ها

جلسه هماهنگي كميته نظارت بر آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداري ها

آيين توديع و معارفه معاونت عمراني استانداري تهران

آيين توديع و معارفه معاونت عمراني استانداري تهران

جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(6) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(6) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(5) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(5) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(4) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(4) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(3) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(3) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(2) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(2) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(1) - 96/10/28

بازدید مهندس افشانی از پروژه های شرق استان اصفهان(1) - 96/10/28

همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق - 96/10/27

همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق - 96/10/27

سمينارتوسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگاني - 96/10/27

سمينارتوسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگاني - 96/10/27

ديدار مدير عامل پست بانك كشور با مهندس رستمي - 96/10/27

ديدار مدير عامل پست بانك كشور با مهندس رستمي - 96/10/27

ديدار مهندس افشاني با نماينده هاي کاشمر، تالش و بابل در مجلس - 1396/10/25

ديدار مهندس افشاني با نماينده هاي کاشمر، تالش و بابل در مجلس - 1396/10/25

ديدار مهندس افشاني با نماينده هاي دشتی و تنگستان، میناب و سمیرم در مجلس - 1396/10/25

ديدار مهندس افشاني با نماينده هاي دشتی و تنگستان، میناب و سمیرم در مجلس - 1396/10/25

1 2 3 4 5 6 7...22

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.