گزارش تصویری

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/11/25

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/11/25

مراسم جشن پيروزي انقلاب در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 95/11/19

مراسم جشن پيروزي انقلاب در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور - 95/11/19

افتتاح سامانه سيمفا با حضور معاون اول رئيس جمهور- 1395/11/16

افتتاح سامانه سيمفا با حضور معاون اول رئيس جمهور- 1395/11/16

تجديد پيمان كاركنان سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با آرمانهاي امام راحل - 95/11/10

تجديد پيمان كاركنان سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با آرمانهاي امام راحل - 95/11/10

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/27

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/27

بازديد رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از طرح هاي عمران شهري اراك - 95/10/23

بازديد رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از طرح هاي عمران شهري اراك - 95/10/23

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/20

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/20

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از  نمايشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری - 1395/10/16

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از نمايشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری - 1395/10/16

بيست و نهمين نشست مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور - 1395/10/16

بيست و نهمين نشست مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور - 1395/10/16

 افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با حضور مهندس خندان دل - 1395/10/14

افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری با حضور مهندس خندان دل - 1395/10/14

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ازنمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر - 1395/10/15

بازديد قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ازنمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر - 1395/10/15

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/13

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/13

پنجمين جلسه كارگروه ملي وام دهياري‌ها - 1395/10/08

پنجمين جلسه كارگروه ملي وام دهياري‌ها - 1395/10/08

نشست تشريح دستورالعمل ماده 3 آئین نامه اجرای نحوه انجام معاینه فنی - 1395/10/07

نشست تشريح دستورالعمل ماده 3 آئین نامه اجرای نحوه انجام معاینه فنی - 1395/10/07

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/06

ديدار نمايندگان مجلس با رئيس سازمان - 1395/10/06

1 2 3 4 5 6...15

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.