گزارش تصویری

نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور -کیش-

نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور -کیش-

نشست مدیران عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری های کشور کشور - کیش-

نشست مدیران عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری های کشور کشور - کیش-

افتتاحیه همایش شهر ایده آل - کیش-

افتتاحیه همایش شهر ایده آل - کیش-

افتتاح پنجمین نمایشگاه شهر ایده آل -کیش-

افتتاح پنجمین نمایشگاه شهر ایده آل -کیش-

پنجمین نمایشگاه شهرایده آل -کیش-

پنجمین نمایشگاه شهرایده آل -کیش-

بازدید مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از طرح توسعه حرم شاهچراغ-

بازدید مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از طرح توسعه حرم شاهچراغ-

جلسه هماهنگی تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری ها -

جلسه هماهنگی تخصیص شماره مستخدم به کارمندان شهرداری ها -

کارگاه آموزشی مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی - تجربیات کشور ژاپن -

کارگاه آموزشی مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی - تجربیات کشور ژاپن -

نشست کمیته علمی همایش مدیریت روستایی و توسعه پایدار -

نشست کمیته علمی همایش مدیریت روستایی و توسعه پایدار -

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی-

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی-

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

چهارمین همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور - وزارت کشور-

چهارمین همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور - وزارت کشور-

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

نشست مشترک روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور-

نشست مشترک روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور-

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

دیدار با مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیرکشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -

1...10 11 12 13 14 15 16

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.