دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

خصوصی سازی در شهرداری ها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.