مسعود نصرتي 
معاون توسعه منابع و پشتیبانی

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.