اداره کل امور اداری

اداره كل امور اداري

 


رئيس اداره امور اداري
63901008

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.