تصویر

 

 

مهدی علیزاده
مديركل امور اداری و پشتیبانی
 

دفاتر مرتبط اداره کل امور اداری و پشتیبانی

اخبار

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.