حراست از ديدگاه اسلام

نهج البلاغه، ص 436، نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر)، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا.

 

 

   نهج البلاغه، ص 430، نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر)، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا

 

 

 

تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ص 320، ح 7413، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، 1366 هـ ش

 

 

 

​​​ تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ص 320، ح 7415، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، 1366 هـ ش​

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.