تفاهم نامه ها

ردیف موضوع نهاد یا دستگاه همکار شماره ثبت تاریخ ثبت فایل مربوطه
1 همکاری دهیاری‌ها جهت ارایه خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 7125/1/01 85/04/28 دانلود
2

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی

نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور 34780 90/10/17 دانلود
3

توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در مناطق روستایی

سازمان دارالقرآن الکریم

2617 91/02/03 دانلود
4 توسعه خدمات ICT در مناطق روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

34219/3/س

91/03/20 دانلود
5 ایمنی و انصباط عبور و مرور در مناطق روستایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا     دانلود

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.