معاونت

 

نام: علی اکبر اسدی

سمت: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

 

ارتباط با دفتر

مسئول دفتر : 63901061

فكس : 63901358

معاون برنامه ريزي : 63901990

معاون بودجه : 63901071

اخباردفتر برنامه ریزی و بودجه

1 2

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.