دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

ساختار سازماني

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.